Lyhyet

Uusiouutiset: Kierrätyslaitoksissa ja jätekeskuksissa paljon tulipaloja

| Teksti: Sanna Alajoki

Kierrätyslaitokset ja jätekeskukset voivat varautua tulipaloriskiin ja ehkäistä syttymisiä monin tavoin. Tietääkö henkilöstö, mitä tehdä, jos palo syttyy?

Tästä vuodesta on vielä yli neljännes jäljellä, mutta jo nyt jäte- ja kierrätysalan toimitiloissa on ehtinyt sattua kuusi sellaista tulipaloa, jotka ovat vaatineet pelastuslaitoksen sammutustöitä. Näin kertoo kiertotalouden erikoislehti Uusiouutiset uusimmassa numerossaan.

Todellisuudessa tulipaloja on todennäköisesti sammuteltu paljon tätä enemmänkin, sillä Pelastusopiston pitämään tilastoon kirjataan vain sellaiset tulipalot, joihin on kutsuttu pelastuslaitos paikalle.

Tällä tahdilla vuodesta 2016 tulee paloturvallisuuden kannalta viime aikojen mustin.

Palo- ja pelastustoimen tuotteita ja palveluita tarjoavan Dafo Oy:n toimitusjohtaja Hannu Sartovuo muistuttaa, että paloturvallisuutta voi kohentaa yksinkertaisillakin asioilla. Käsittelytilojen yleinen järjestys ja siivoaminen sekä koneiden ja laitteiden puhtaanapito ja huolto pienentävät paloriskiä. Tahallaan sytytettyjä paloja voi ehkäistä aidoin ja valvontakameroin.

– Kaikkien paras turvallisuuden lähtökohta ovat henkilöstön sisäiset koulutukset. Tietävätkö kaikki, missä alkusammutuskalusto sijaitsee ja miten sitä käytetään? Tai miten toimitaan onnettomuustilanteessa, Sartovuo kysyy.

 

Varaudu vaaraan

  1. Ennakoi ja ehkäise

Varmistakaa perehdytyksin ja ohjeistuksin, että alueella toimivilla on riittävä tieto- ja osaamistaso paloturvallisuudesta. Ohjeistakaa myös alueen puhtaanapitoon sekä materiaalien ja työkalujen käyttöön, kunnossapitoon ja sijoitteluun. Tehkää kirjallinen ohjeistus, miten toimia onnettomuustilanteessa. Tehkää myös viestintäsuunnitelma siltä varalta, että ympäröiviä asukkaita ja yhteiskuntaa täytyy nopeasti varoittaa vaikkapa palokaasuista.

  1. Kouluta ja havainnoi

Käykää henkilökunnan kanssa läpi tehtäväkohtaiset rutiinit paloturvallisuuden näkökulmasta. Miettikää yhdessä vaaran paikkoja ja riskitilanteita ja parhaita työmenetelmiä niiden välttämiseen. Käyttäkää tarvittaessa ulkopuolista paloturvallisuusasiantuntijaa riskien tunnistamisessa ja minimoinnissa. Opetelkaa alkusammutuskaluston käyttö ja toimimista palotilanteessa. Harjoitelkaa myös pelastuslaitoksen kanssa, jos mahdollista.

  1. Varustaudu ja valmistaudu

Huolehtikaa, että tiloissa on tarkoituksenmukaiset paloilmaisimet, sammutuslaitteet, raivauskalusteet ja vedensaanti sammutusta varten. Miettikää, olisiko automaattisista hälytys- ja sammutusjärjestelmistä apua. Huomioikaa myös, tarvitaanko henkilökohtaisia turvallisuusvarusteita kuten pako- tai savuhuppuja ja varmistakaa, että kaikki on nopeasti saatavilla. Jos mahdollista, järjestäkää sammutusvesien talteenotto.

Vinkkien lähteet: Hannu Sartovuo, Dafo Oy ja Jätekeskusten paloturvallisuus -selvitys.

 

Teksti: Elina Saarinen

Teksti on ote Täällä palaa! -artikkelista, joka on julkaistu Uusiouutisissa 5/2016.

Tilaa uutiskirje