Työhyvinvointi

Ensihoitajan kuorma kevenee suunnitellen

Ensihoitajan työhön kuuluu paljon kantamista, siirtoja ja nostamista. Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen ensihoitajia on koulutettu hyviin työtapoihin, jotka perustuvat kuormitusmittauksiin.

| Teksti: Päivi Haavisto | Kuva: Juha Oksa

Kuvassa on havainnollistettu oikea ja väärä nostotapa. Sydäniskurin otto ambulanssin sivuovesta kuormittaa olkavartta ja ranteenkoukistajaa, joten ensihoitajat ohjeistettiin hakemaan sydäniskuri auton sisältä. Liikettä havainnollistaa Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen ensihoitomestari Mikko Toivainen.

 

Ambulanssi on rajattu tila, joten keikalle ei voi ottaa apuvälineitä mukaan määrättömästi.

– Siksi apuvälineitä enemmän tarvitaan siirtojen suunnittelua, kekseliäisyyttä, oman kehon käyttöä, työparin hyödyntämistä ja potilaan aktivoimista, sanoo Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen liikuntasuunnittelija Tiina Kukonlehto, joka keräsi haastattelua varten pohjatietoa myös kenttätyötä tekeviltä ensihoidon esimiehiltä.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen ensihoidon tulosalueella yksittäisiä asemapaikkoja on 14 ja päätoimisia ensihoitajia 200. Vastuualue on laaja – palveluja tuotetaan Oulusta Kuusamoon.

Oulun kaupunkialueella ensihoitajalle voi tulla päiväsaikaan seitsemästä kymmeneen keikkaa, ja välineitä ja potilaita siirretään usein hissittömissä taloissa. Maakunnassa taas etäisyydet ovat pitkiä, joten runsas ambulanssissa istuminenkin kuormittaa.

Työkohteeseen on kannettava hoitoreppua, sydäniskuria, kannettavaa tietokonetta ja usein vielä happireppua. Yhteispaino on helposti lähes 40 kiloa.

– Olemme ergonomiakoulutuksessa painottaneet, että hoitopari jakaisi nämä taakat. Ja joskus niitä voi siirtää myös tyhjillä paareilla tai kantotuolilla.

Toinen hyvin kuormittava työvaihe on paarien käsittely potilasta siirrettäessä. Yleensä paareja työnnetään, mutta vaikeassa maastossa tai portaissa potilasta paareineen joudutaan kantamaan.

– Jos tilanteessa on työturvallisuus- ja potilasriski, avuksi hälytetään ensivasteyksikkö, jossa on neljä palomiestä, Kukonlehto sanoo.

Pienet muutokset keventävät

Toistuvaa kuormitusta voi Kukonlehdon mukaan keventää pienillä muutoksilla. Aiemmin esimerkiksi sydäniskuri otettiin yleensä ambulanssin ulkopuolelta sivuovesta. Kuormitusmittausten jälkeen ensihoitajat koulutettiin hakemaan se sisäkautta, jotta olkavarsi ja ranteen koukistaja eivät rasitu liikaa.

Myös kantotuolin nosto potilas kyydissä ambulanssiin sivuovesta on kielletty. Kun toimitaan takaovien kautta, voimaa ja liikkuvuutta tarvitaan vähemmän.

Ohjeiden mukaan painavia reppuja kannetaan kahdella olkapäällä ja 15-kiloinen hoitolaukku nostetaan selkään tason kautta. Jos se heitetään selkään, ranne kuormittuu ja selkään tulee kiertovaikutusta.

Kukonlehdon mukaan kuormaa voi monessa kohdin jakaa työparin kanssa. Esimerkiksi paarien työntö pääpuolelta ambulanssiin kannattaa tehdä yhdessä.

– Meillä paarit eivät siirry autoon sähköisesti, joten siirtelyssä joutuu nostamaan, jarruttamaan ja vetämään.

Potilaan siirtoa kannattaa hetki suunnitella. Voisiko potilas itse nousta kaksi porrasta tuettuna? Tai jos potilas ei voi liikkua, voiko hänet siirtää esimerkiksi kantotuolista paareille ennen ambulanssiin laittamista? Ja kun kantotuolia käytetään, nosto alakahvoista kuormittaa vähemmän kuin nosto yläkahvoista.

Kuntotestejä ja koulutusta

Pelastuslaitoksen ensihoitopalvelu osallistui viitisen vuotta sitten Työterveyslaitoksen Kroppa ja nuppi kuntoon -hankkeeseen. Se paljasti konkreettisesti, miten paljon hengitys- ja verenkiertoelimistö ja lihakset kuormittuvat ja miten kuormitusta voi vähentää.

Ensihoitajalle laadittiin kunto-ohjeet, joissa hyödynnettiin paikallisia kuormitusmittauksia ja paranneltuja työkäytäntöjä. Kukonlehto on käyttänyt materiaalia pohjana myös vetämillään alueen ensihoitohenkilöstön koulutuspäivillä.

– Hankkeen aikana tuli ilmi, että meillä toivotaan fyysisen toimintakyvyn arviointia. Vuoden 2021 alusta käytännöksi on tullut fyysisen toimintakyvyn arviointi terveystarkastusten yhteydessä.

Vuonna 2019 Oulu-Koillismaan ensihoidossa alettiin koulia halukkaita ensihoitajia ergonomian kouluttajiksi työyhteisöissään. He vaikuttavat omalla esimerkillään ja kouluttavat työkavereita, kun käyttöön otetaan uusia työ- tai apuvälineitä.

– Koko ensihoidon henkilöstö on koulutettu paarien, liukualustojen, siirtovöiden ja kantotuolien käyttöön sekä potilaan siirtoon ja aktivointiin. Myös nostojen valmistelua työparin kanssa painotetaan. Esimerkiksi ennen lattialta nostoa voi yhdessä laskea kolmeen ja tehdä pienen avustavan heijauksen.

Hyvä kunto toimii puskurina

Ensihoitajan työ vaatii hyvää kuntoa. Asemapaikoilla on kuntosalit, joita voi käyttää vapaalla sekä työvuoron aikana työtilanteen salliessa.

Muutenkin kunnonhoitoon kannustetaan. Esimiehet sekä fyysistä toimintakykyä arvioivat työfysioterapeutit voivat ohjata ensihoitajan yksilölliseen opastukseen liikuntasuunnittelijan vastaanotolle.

– Meillä henkilöstö on suhteellisen nuorta, mutta työkyvyn ylläpitäminen on tärkeää aloittaa ajoissa, Tiina Kukonlehto sanoo.

Hän toteaa, että hyvä lihaskunto ja hapenottokyky helpottavat jaksamista. Hyvä kunto ja kehonhallinta myös keventävät työn fyysistä kuormitusta, mikä antaa puskuria kestää työn rasituksia ajan mittaan.

Palautumiseen tuo haasteita erityisesti vuorotyö. Oulu-Koillismaan ensihoitajat tekevät säännöllistä vuorotyötä siten, että kahta 12 tunnin päivävuoroa seuraa kaksi 12 tunnin yövuoroa. Sen jälkeen on yksi lepopäivä ja kolme vapaata.

– Vapaalla pitäisi pystyä sekä palautumaan että kuntoilemaan.

Stressikin vaatii huomiota

Työ kolaripaikoilla, uhka- ja väkivaltatilanteissa sekä sairauskohtausten ensihoidossa kuormittaa myös henkisesti. Kukonlehto kertoo, että Kroppa ja nuppi -hankkeessa ensihoitajille ja pelastustyöntekijöille luotiin toimintamalli kumuloituvan stressin varalta. Ensihoidon puolella sitä on käytetty aktiivisesti.

Toimintamalliin kuuluu, että kehityskeskustelussa käydään läpi kuormitukseen liittyvät asiat, joihin on mahdollista vaikuttaa työpaikalla. Sen jälkeen työterveyden sähköisessä kyselyssä kartoitetaan kuormituksen aiheuttamia oireita, ja jos stressioireita ilmenee, työterveyshuolto kutsuu vastaanotolle.

 

Työkyvyn arviointimalli ensihoitajan työhön vuoden 2021 aikana

  • Työterveyslaitoksen ja pelastuslaitosten FirstFit-hankkeessa kehitetään ensihoitajille fyysisen toimintakyvyn arviointimallia, joka lähtee työn vaatimuksista.
  • Alalta on puuttunut yhtenäinen, valtakunnallinen malli. Alueelliset ensihoitopalveluiden tuottajat ovat käyttäneet arvioinnissa erilaisia fyysisen toimintakyvyn seurantatapoja, kuten kuntotestejä.
  • Hankkeessa määritellään ensihoitajan fyysisen toimintakyvyn arviointi-, palautteenanto- ja seurantamenetelmän perusteet. Mallissa painottuu työterveyshuollon ja työpaikan välinen suunnitelmallinen yhteistyö.

 

Artikkeli on osa Työn keventämisen keinot käyttöön -hanketta, jossa TTT-lehti on mediayhteistyökumppani. Juttu ilmestyi alun perin TTT-lehdessä 3/2021.

Proper planning helps paramedics cope with strain

A paramedic’s job involves a lot of carrying, moving and lifting of objects and patients. The paramedics at the rescue department of Oulu-Koillismaa have been trained in proper working habits that are based on strain measurements.

A paramedic has to plan the moving of objects and people in advance, be inventive, use his or her body, ask for help from his or her colleague and activate the patient. Repetitive strain can be alleviated by small changes. For example, when goods are lifted through the back door instead of a side door, less force and mobility is needed. In many cases, a load can be shared with the colleague on duty.

A paramedic must be physically fit. Good physical strength, coordination and oxygen uptake make it easier to withstand the physical strain of the job and also act as a buffer against strain injuries.

However, shift work poses a challenge to recovery. Work at accident scenes, in threatening or violent situations and emergency care also causes psychological stress.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje