Työhyvinvointi

Istut työpäivänäsi luultavasti ihan liikaa

Työterveyslaitos ja Liikkuva aikuinen -ohjelma haastavat työpaikkoja ulkona työskentelyyn. Ennen kävelykokouksia kannattaa selvittää vakuutusturva tapaturmien varalta.

| Teksti: Kirsi Väisänen | Kuva: Shutterstock

Kävelykokouksia on järjestetty Suomessa kaiketi jo kymmenisen vuotta, mutta harvalla työpaikalla niitä pidetään säännöllisesti. Myöskään ulkona työskentely ei ole tavallista suomalaisilla työpaikoilla.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston ja Työterveyslaitoksen kyselyn mukaan vain kolme prosenttia työntekijöistä kertoi työyhteisön järjestäneen kävelykokouksia. Viisi prosenttia vastaajista sanoi työnantajan kannustaneen ulkoilemaan kokousten aikana ja kahdeksan prosenttia kertoi, että heitä on kannustettu ylipäätään ulkoilemaan työpäivien aikana. Työpaikat voisivatkin enemmän rohkaista työntekijöitään ulos ja liikkeelle.

– Työpaikoilla on monenlaisia kohtaamisia, keskusteluja ja infotilaisuuksia, jotka voisi toteuttaa ulkona kävellen joko etänä tai yhdessä työkavereiden kanssa. Kokeilua ei kannata kuitenkaan aloittaa perinteisestä kokouksesta, jossa on pitkä asialista. Kävellen toteutettavaksi voisi kokeilla kehityskeskustelua, perehdytystä tai infotilaisuutta, vinkkaa Työterveyslaitoksen erikoistutkija Annu Haapakangas.

Kävelykokous ei tietenkään sovi kaikenlaiseen työskentelyyn. Kokoukset liikkeellä ollen onnistuvat parhaiten pienellä porukalla ja myös etänä.

– Puhujan on hyvä pysähtyä kokouksen aikana. Erityisesti toimiston näytöltä on häiritsevää katsoa vilisevää kuvaa.

Luontokokemus luo hyvinvointia

Luonnon positiivisista hyvinvointivaikutuksista on jo vakuuttavaa ja monipuolista tutkimusnäyttöä. Pienikin piipahtaminen esimerkiksi lounastauon aikana on hyväksi.

– Ei tarvitse mennä edes metsään. Työskentely viihtyisässä puistossa tai vaikka omalla pihalla voi tukea hyvinvointia. Jo maiseman katselu ikkunasta toimii elvyttävänä mikrotaukona parantaen tarkkaavuutta ja keskittymiskykyä, Haapakangas kannustaa.

Lämpimänä vuodenaikana kokouksia voidaan järjestää hyvin ulkona. Vastakkain asetellut ulkokalusteet helpottavat vuorovaikutusta, tavallinen puistonpenkki ei oikein palvele usean henkilön kohtaamista.

Alussa uudet käytännöt voivat edellyttää kokeiluja ja opettelua. Etäkokous vaatii suunnittelua ja varustautumista ulkoiluvaattein ja kengin, ja lisäksi tarvitaan puhelin ja kuulokkeet. Keskittymistä työasiaan helpottaa, jos kokoustaessa ei tarvitse pohtia reittiä. Se on myös turvallisuuskysymys. Joillakin työpaikoilla on laadittu jopa karttoja kävelykokouksia varten.

Entä jos sattuu tapaturma?

Työnantajan hankkiman pakollisen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen turva on voimassa vain työtä tehdessä. Vakuutuksen suoja on rajallisempi, kun etätyöläinen lähtee tauolle – vaikka kahvinkeittoon, vessaan tai kävelylle.

Usein onkin epäselvää, kuka korvaa etätyöpäivänä tapahtuneen liikuntatapaturman kustannukset. Työterveyslaitoksen kyselyn mukaan yli puolet työntekijöistä eivät olleet tietoisia etätyöpäivän aikaisesta vakuutusturvastaan. Työpaikoilla kannattaisikin käydä läpi etätyöhön liittyvät vakuutuskysymykset.

– Moni työnantaja on täydentänyt etätyön vakuutusturvaa vapaa-ajan tapaturmavakuutuksella, Haapakangas sanoo.

Yksityistapaturmavakuutus ei kuitenkaan turvaa yhtä kattavasti kuin työtapaturmavakuutus, muistuttaa Tapaturmavakuutuskeskuksen (TVK) laki- ja lainsäädäntöasioista vastaava juristi Kirsi Pohjolainen. Kun kotona sattunut tapaturma luokitellaan työtapaturma- ja ammattitautilain mukaiseksi työtapaturmaksi, työntekijä on oikeutettu ansioihin sidottuun päivärahaan ja tapaturmaeläkkeeseen sekä kulukorvauksiin ilman euro- tai aikamääräisiä rajoja.

Vapaaehtoista vakuutusta ottaessaan työnantajan kannattaa tarkkaan selvittää korvausten rajat ja kattavuus. Tarjolla on joitakin työtapaturmavakuutusta vastaavia vakuutuksia.

Selvintä on myös sopia työyhteisön kesken esimerkiksi kävelykokouskäytännöistä. Lakisääteinen työtapaturmavakuutus on lähtökohtaisesti voimassa, jos työnantajan kanssa on sovittu kokouksen olevan kävelykokous. Jos työntekijä taas itse päättää lähteä kävelylle kokouksen aikana ilman, että työnantaja on sitä erikseen määrännyt, työtapaturmavakuutus ei mahdollisesti ole voimassa, kerrotaan If-vakuutusyhtiöstä.

TVK:n Kirsi Pohjolainen suosittelee, että esimiehen kanssa sovittaisiin kävelykokouksista kokouksittain.

– Vielä ei ole oikeuskäytäntöä eli valitusasteiden ratkaisuja kävelykokouksista ja niiden työtapaturmavakuutusturvasta, joten ei voi luvata, että kävelykokoustapaturmat aina korvattaisiin työtapaturmina.

Koska korvaus- ja oikeuskäytäntö ei ole vakiintunutta, vakuutusyhtiöt pyytävät vahinkotapauksissa lausuntoa lain soveltamisesta tapaturma-asiain korvauslautakunnalta ennen päätöstään.

Tarvitaan kehotus liikkua

Vaikka yksittäinen työntekijä olisi jo motivoitunut lisäämään liikettä työpäiväänsä, harva uskaltaa yksin ryhtyä toteuttamaan entistä liikkuvampaa mallia.

– Suomalainen ei ainakaan yksin ole halukas lähteä raivaamaan maaperää uudelle käytännölle. Lupa ja kannustus täytyy tulla työnantajalta, toteaa kehittämispäällikkö Miia Malvela Liikkuva aikuinen -ohjelmasta.

Työyhteisön kesken onkin hyvä sopia yhteisesti siitä, miten työpäivän aikana on mahdollista liikkua ja ulkoilla. Työnantaja voi erilaisin järjestelyin kannustaa entistä liikkuvampaan työpäivään.

Paljon on kiinni työnantajan asenteesta.

 

Millainen etätyötekijän tapaturma oikeuttaa korvaukseen?

Taukoliikkujan tapaturmavakuutus kaipaa tarkastelua

Artikkeli on osa Työn keventämisen keinot käyttöön -hanketta, jossa TTT-lehti on mediayhteistyökumppani. Juttu ilmestyi alun perin TTT-lehdessä 6/2021.

You probably sit far too much

According to a survey by the European Agency for Safety and Health at Work and the Finnish Institute of Occupational Health, only a few workplaces encourage their staff to exercise and go outside during working hours. Working days include many kinds of encounters, discussions and information sessions that could take place while walking outside, either remotely or together with colleagues.

Office workers in particular sit too much during the working day. There is already convincing and comprehensive research evidence on the positive effects of nature on well-being. Organisations should therefore encourage their staff to go outside and engage in physical activity as well as to make arrangements to facilitate this.

At first, new practices may require experimentation and learning. It is also a good idea for the work community to agree together on practices for exercising and going outside during the working day.

Insurance issues concerning remote work should be discussed in workplaces. The mandatory insurance against accidents at work and occupational diseases acquired by the employer is only valid when working. Insurance coverage is more limited when a remote worker takes a break. For this reason, many employees have supplemented the insurance cover for remote work with a leisure-time accident insurance.

A straightforward thing for the work community to do is to agree on, for example, practices for walking meetings. The statutory occupational accident insurance is in principle valid during a meeting if an agreement has been made with the employer on it being a walking meeting.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje