Lyhyet

Kemiallisille altisteille on tulossa tiukennuksia ensi keväänä

| Teksti: Kirsi Väisänen

Työnantaja on jatkossa velvollinen pitämään luetteloa työssä käytetyistä ja työssä esiintyvistä lisääntymiselle vaarallisista altisteista sekä näille altistuvista työntekijöistä. Vastaavat velvoitteet koskevat jo nyt syöpävaarallisia altisteita. Päivitykset tulevat voimaan ensi vuoden aikana Suomessa ja muissa jäsenmaissa.

EU:n syöpädirektiivin (2004/37/EY) päivitykset muuttavat lainsäädäntöä, joka koskee lisääntymiselle vaarallisia kemiallisia altisteita. Muutosten tavoitteena on suojella työntekijöitä entistä paremmin sellaisilta altisteilta, jotka ovat haitallisia hedelmällisyydelle tai sikiön kehitykselle.

Suomalaisilla työpaikoilla esiintyviä lisääntymiselle vaarallisia altisteita ovat esimerkiksi hiilimonoksidi (häkä), lyijy, nikkeliyhdisteet, boorihappo ja boraatit, tietyt lääkeaineet, muovi­teollisuuden raaka-aine bisfenoli A sekä prosessikemikaaleina ja liuotti­mina käytetyt dimetyyliformamidi ja N-metyylipyrrolidoni.

Myös altistumisen raja-arvoissa tapahtuu muutoksia. Samassa lainsäädäntöpäivityksessä asetetaan sitovat raja-arvot syöpävaarallisille nikkeliyhdisteille ja akryylinitriilille sekä päivitetään bentseenin sitovaa raja-arvoa. Myös usean lisääntymiselle vaarallisen altisteen, muun muassa hiilimonoksidin, dimetyyliformamidin, N-metyylipyrrolidonin, bisfenoli A:n ja elohopean, haitalliseksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot) muuttuvat sitoviksi raja-arvoiksi. Myös lyijyn sitovaa raja-arvoa ollaan päivittämässä.

Kommentit

  1. Thank you for this important news update. Can you please share more about the legislative update set to go into effect that will address exposures to reproductive toxicants, as well as update the binding limit values? I’m interested in the list of limit values proposed for acrylonitrile, benzene and nickel compounds.

  2. Thank you for your question! The news relates to the implementation of the 4th amendment of CMRD (2022/431/EU) in Finland. The national legislative texts are still under preparation but will most probably closely follow the directive.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje