Lyhyet

Purkutyömaalla suojaan PAH-yhdisteiltä

| Teksti: Helinä Kujala

Purkutyömaiden rakennuttajien ja pääurakoitsijoiden on syytä muistaa, että myös PAH-yhdisteitä sisältävät rakennusmateriaalit on huomioitava työkohteissa. Syöpää aiheuttavalta aineelta pitää suojautua yhtä lailla kuin asbestiltakin.

PAH-yhdisteet eli polysykliset aromaattiset hiilivedyt ovat kahdesta tai useammasta fuusioituneesta aromaattisesta renkaasta koostuvia, tasomaisia hiilivety-yhdisteitä. Niitä muodostuu orgaanisen materiaalin epätäydellisessä palamisessa. Heikon haihtuvuusominaisuutensa vuoksi useat PAH-yhdisteet esiintyvät ilmassa pölyihin ja muihin ilmanhiukkasiin sitoutuneina.

PAH-yhdisteet on luokiteltu syöpää aiheuttaviksi aineiksi. Ne aiheuttavat myös muun muassa silmä- ja iho-oireita. Jos työntekijä altistuu työssään näille yhdisteille, tämä on huomioitava myös työterveyshuollossa.

Missä PAH-yhdisteitä on?

Rakennusmateriaaleissa PAH-yhdisteitä on muun muassa kiivihiilipiessä, jota on käytetty vedeneristeenä esimerkiksi kerrostaloissa 1800-luvulta lähtien. Sitä esiintyy myös pikieristeisessä, niin sanotussa Bergmanin putkessa, jota on käytetty sähköjohtojen putkituksessa ennen muoviputkia.
Lisäksi PAH-yhdisteitä sisältävää kreosoottia on käytetty muun muassa ratapölkyissä ja sähköpylväissä.

PAH-yhdisteitä sisältäviä rakennusmateriaaleja on myös paljon muualla, ja niiden olemassaolo tulee selvittää aina kohdekohtaisesti. Ennen purkutöitä rakennuttajan tulee haitta-ainekartoituksen avulla selvittää, mitä haitta-aineita kohde sisältää. Kartoituksen perusteella päätoteuttajan on tehtävä purkusuunnitelma.

Miten PAH-yhdisteiltä pitää suojautua?

Työsuojeluviranomainen edellyttää lähes aina sisätiloissa tehtävissä PAH-yhdisteitä sisältävien rakennusmateriaalien purkutöissä alipaineistettua ja osastoitua purkutapaa asbestin tapaan. Silloin pitää myös ottaa huomioon, että osa PAH-yhdisteistä voi olla höyrystyviä, mikä vaikuttaa muun muassa ilmankäsittelylaitteiden ja hengityksensuojainten valintaan. Myös siivouksesta ja jätteen turvallisesta jatkokäsittelystä on huolehdittava.

PAH-yhdisteet tulee huomioida myös vanhoissa pylväiden ja ratapölkkyjen kyllästämöissä sekä varastoalueilla. Rakennuttajan on ennen näissä kohteissa tehtäviä kunnallisteknisiä töitä tai saastuneiden maiden puhdistustöitä selvitettävä maaperän tila, jotta alueella työskennellessä osataan suojautua asianmukaisesti.

Lähde: Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote

Lisätietoja Työterveyslaitoksesta. Aiheesta on saatavilla myös RATU-kortti (Ratu 82-0381). Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku. Osastointimenetelmä. Menetelmät.

Kuva: Pixabay

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje