Työelämä

Työnantaja, pidä huolta kesätyöntekijästä

Kesätyöntekijöillä työehtojen on oltava samanlaiset kuin muillakin työntekijöillä. Lisäksi nuorten opastukseen, työn valvontaan ja vaarojen arviointiin pitää kiinnittää erityistä huomiota.  

| Teksti: Helinä Kujala

Kun työsuojeluviranomainen on aiempina vuosina tehnyt kesätyön teettämistä koskevia tarkastuksia, sillä on ollut työnantajille monenlaista huomautettavaa. Esimerkiksi työvuoroja on voitu muuttaa yksipuoleisesti niin, että aiemmin sovittuja töitä on peruttu viileällä säällä ja helteellä on teetetty ylipitkiä työpäiviä. Myös työhön perehdyttämisessä, väkivallan uhan hallinnassa ja työn vaarojen arvioinnissa on ollut puutteita.

Työnantajan on pidettävä erityistä huolta nuorten opastamisesta työhön sekä työn valvonnasta. Nuori tulee perehdyttää hyvin tehtäviinsä ja työpaikan käytäntöihin. Työtehtävät on myös suhteutettava suorituskykyyn: nuori saa tehdä työtä, joka ei vaadi kohtuutonta ponnistusta tai vastuuta. Lepoaikaa on oltava vähintään 12 tuntia vuorokaudessa.

Millaisia töitä nuorella voi teettää?

Työnantajan tulee selvittää ja mahdollisuuksien mukaan poistaa työn vaaratekijät. Nuoria alle 18-vuotiaita työntekijöitä koskevat tietyt erityissäännökset. Jotkut työt on katsottu niin vaarallisiksi tai haitallisiksi, että näiden teettämistä nuorilla on rajoitettu. Nuorille sopivista töistä on luettelo sosiaali- ja terveysministeriön laatimassa asetuksessa.

Työsuojeluviranomaiselle on tehtävä ilmoitus, jos alle 18-vuotiaalle nuorella teetetään vaarallista työtä. Nuorelle vaarallisena työnä pidetään sellaista, jossa nuorta työntekijää itseään tai hänen työnsä takia muuta henkilöä saattaa uhata erityinen tapaturman tai terveyden menettämisen vaara. Työ on sallittu vain silloin, jos työn turvallisuudesta on huolehdittu riittävästi ja siitä on tehty ilmoitus työsuojeluviranomaiselle.

STM:n vaarallisten töiden esimerkkiluettelossa on mainittu työt, joista tulee ilmoittaa 16–17-vuotiaan osalta ja joita ei saa teettää alle 16-vuotiaalla. Lisäksi on määritelty erityisen haitallisia töitä, joita alle 18-vuotiaat eivät saa tehdä ollenkaan. Yötyö on alle 18-vuotiailta kielletty.

Töiden loputtua työntekijällä on oikeus pyynnöstä saada työtodistus. Työsopimus-, palkkalaskelma- ja työtodistuslomakkeenkin saa ladata ilmaiseksi työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta Tyosuojelu.fistä.

Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonta palvelee numerossa 0295 016 620 maanantaista perjantaihin kello 9–15.

Lähteenä Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote.

Lisätiedot:
Tyosuojelu.fi > Nuori työntekijä

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje