Työturvallisuus

Syöpävaarallisia aineita monissa töissä

| Teksti: Kirsi Väisänen | Kuva: Shutterstock

Keuhkosyövän vaara on muun muassa puuntyöstössä, hitsauksessa ja  betonin hionta- ja purkutöissä. Myös opettajat, opiskelijat ja siivoojat voivat oppilaitoksissa altistua syöpävaarallisille aineille, jos suojautumisesta ei huolehdita. 

Syöpävaaralliset aineet, seokset ja työmenetelmät ovat edelleen merkittävä riski työntekijöiden terveydelle. Suomen työelämässä yleisiä syöpävaarallisia tekijöitä ovat muun muassa kovapuupöly, kvartsipöly, dieselmoottorien pakokaasut ja hitsaushuurujen tietyt kromiyhdisteet.

Vuoden 2020 alussa tuli asetuksella voimaan sitovat raja-arvot 25 syöpävaaralliselle tekijälle. Niiden myötä työnantajan tulee huolehtia entistä tarkemmin, ettei työntekijä altistu syöpävaaralle, AVI:n työsuojelun vastuualue muistuttaa. Työsuojeluviranomainen valvoo syöpävaaran torjuntaa työpaikoilla.

Työnantajan on tiedettävä, miten paljon työntekijät altistuvat syöpävaarallisille tekijöille. Altistuminen on estettävä kokonaan tai vähennettävä minimiin. Altistuminen ei saa ylittää sitovia raja-arvoja missään tilanteessa.

Puupölylle voi altistua puun työstössä ja siivouksessa – myös oppilaitoksissa

Kovapuupöly on yksi syöpävaarallisista tekijöistä, jolle on asetettu sitovat raja-arvot. Kovapuupöly tarkoittaa lehtipuiden työstämisessä syntyvää pölyä. Sille voi altistua esimerkiksi, kun puuta hiotaan, sahataan tai sorvataan.

Kovapuupölylle voi altistua myös, kun siivotaan tiloja, joissa on työstetty puuta. Siivouksessa tuleekin valita imurointi tai muu menetelmä, jossa pöly ei nouse takaisin ilmaan. Lisäksi tulee arvioida henkilönsuojainten tarve.

Kovapuupölyn riskit koskevat myös oppilaitoksia. Kovapuupölylle voivat altistua sekä opiskelijat, opettajat että siivoojat.

Rakennusalalla syöpävaaraa aiheuttavat erityisesti kvartsi ja dieselpakokaasut

Rakennusalalla syöpävaaralle altistumista tapahtuu erityisesti betonin hionta- ja purkutöissä sekä tiloissa, joissa dieselkäyttöisten työkoneiden pakokaasun poistosta ei ole huolehdittu asianmukaisella tavalla.

Rakennuspölyissä vaaran muodostaa erityisesti kvartsi. Hienojakoisen kvartsipölyn hengittämisen on todettu olevan yhteydessä useisiin sairauksiin, kuten keuhkosyöpään.

Älä hengitä ruostumattoman teräksen hitsaushuuruja

Metalliteollisuudessa on huomioitava erityisesti hitsaushuurut. Haponkestävän ja ruostumattoman teräksen hitsauksessa ja polttoleikkauksessa syntyy syöpävaarallisia huuruja, jotka sisältävät muun muassa kuusiarvoista kromia. Kuusiarvoiselle kromille on asetettu sitova raja-arvo.

Työterveyslaitoksen selvityksen mukaan keuhkosyöpätapauksia esiintyy Suomessa eniten hitsaus- ja polttoleikkaustyössä.

Työterveyslaitos julkaisi ohjeita syöpävaarallisten aineiden ilmoittamisesta

ASA-ilmoitettavien syöpävaarallisten aineiden määrittely muuttui 1.1.2020. Tämä vaikutti myös ASA-ilmoitusvelvollisuuteen. Työterveyslaitoksen verkkosivuilla on nyt saatavilla ohjeita uusien altisteiden ASA-ilmoittamisesta sekä uusi ohjeellinen ASA-aineluettelo. Ohjeet

 

Lisätietoa:

Älä altista työntekijää syöpävaaralle 

Puupöly

Syöpävaaran torjunta rakennusalalla uuden asetuksen myötä 

Kromi

KAMAT-tietokortit

 

Lähde: AVIn työsuojelun vastuualueen tiedote 20.2.2020

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje