Työelämä

Vuokratyötä koskeva tiedonkulku kaipaa tehostamista

| Teksti: Helinä Kujala

Vuokratyöntekijät on otettu aiempaa paremmin huomioon osana työpaikan arkea, mutta tiedonvaihdossa on yhä paljon kehitettävää henkilöstövuokrausta harjoittavien yritysten ja vuokratyövoimaa käyttävien yritysten välillä.

Tämä selvisi Aluehallintoviraston hankkeessa, jossa työsuojeluviranomainen tarkasti 76 henkilöstövuokrausyritystä ja 144 vuokratyövoimaa käyttävään yritystä.

Käyttäjäyritysten tarkastuksilla annettiin yhteensä 153 toimintaohjetta ja kolme luonteeltaan vakavampaa kehotusta. Velvoitteet koskivat puutteita työterveyshuollon työpaikkaselvityksessä, vuokratyövoimaa käyttävän yrityksen tiedonantovelvollisuudessa sekä työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa.

– Vuokratyövoimaa käyttävän yrityksen tiedonantovelvollisuus oli vieras velvoite monessa tarkastetussa vuokratyövoimaa käyttävässä yrityksessä, kertoo hankkeen koordinaattori, ylitarkastaja Miia Kulmala AVIn työsuojelusta.

Aiheuttaako työ sairastumisen vaaraa?

Käyttäjäyritykset olivat informoineet osin puutteellisesti henkilöstövuokrausyrityksiä esimerkiksi erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavasta työstä. Vielä harvempi käyttäjäyritys oli varmistanut, onko heillä työskentelevälle työntekijälle tehty lakisääteinen terveystarkastus.

Henkilöstövuokrausyrityksien tarkastuksilla havaittiin puutteita työterveyshuollon työpaikkaselvityksessä sekä työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa. Ne eivät aina kattaneet vuokratyöntekijöiden tekemiä työtehtäviä ja työolosuhteita. Myös lakisääteisiin terveystarkastuksiin liittyi puutteita.

– Joissain tapauksissa toimeksiantojen kiireellisyys, työsuhteiden lyhyt kesto ja työsuhteen
jatkumisen epävarmuus aiheuttivat sen, että säädösten noudattaminen koettiin työpaikoilla haastavaksi, Kulmala arvioi.

Vuokratyössä jaettu työsuojeluvastuu

Vuokratyöntekijän työturvallisuus on sekä henkilöstövuokrausyrityksen että käyttäjäyrityksen vastuulla. Vuokratyössä puhutaankin jaetusta työsuojeluvastuusta, joten yhteistyö yritysten välillä on tärkeää.

Käyttäjäyrityksillä oli usein epätietoisuutta siitä, mitä tietoja niiden tulee henkilöstövuokrausyritykselle käytännössä antaa ja millä laajuudella.

Miia Kulmala toteaa, että vuokratyöntekijä työskentelee käytännössä käyttäjäyrityksen tiloissa tämän työnjohdon ja valvonnan alaisena, joten työntekijän päivittäisen työskentelyn työturvallisuus on käyttäjäyrityksen vastuulla.

– Tämän varmistamiseksi käyttäjäyrityksen on ilmoitettava jo ennen työn aloittamista henkilöstövuokrausyritykselle työn edellyttämät ammattitaitovaatimukset ja erityispiirteet, jotta voidaan varmistua vuokratyöntekijän riittävästä ammattitaidosta, kokemuksesta ja sopivuudesta työhön, hän muistuttaa.

Käyttäjäyrityksen on annettava myös vuokratyöntekijälle riittävät tiedot työssä esiintyvistä haitta- ja vaaratekijöistä sekä niiden edellyttämistä työsuojelutoimenpiteistä.

Vuokratyöntekijöiden työturvallisuuteen kohdistunut valvontahanke pohjautui EU:n jäsenmaiden alueella toteutettavaan vuokratyövoiman valvontakampanjaan, jonka on käynnistänyt johtavien työsuojelutarkastajien muodostaman Slic-komitea.

Komitea on koonnut hankkeeseen liittyvän verkkosivun: <https://www.european-temporary-work-campaign.eu/>

Hankeraportti: https://tyosuojelu.julkaisuverkossa.fi/raportti_vuokratyo/#/article/1/page/1>

Lähteenä  Aluehallintoviraston Länsi- ja Sisä-Suomen työsuojelun vastuualueen tiedote 15.2.2019.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje