Työturvallisuus

Putoamis­tapaturmat ovat usein kohtalokkaita, vaikka pudottaisiin matalalta

Rakennustyömailla pudotaan usein matalalta, kertoi Aleksi Auer vuonna 2018 TTT-lehden haastattelussa. Auer työskenteli silloin SRV Rakennus Oy:n pääluottamusmiehenä. Koska putoamistapaturmia sattuu paljon edelleen, TTT-lehti julkaisee jutun uusintana. Kevään aikana tullaan julkaisemaan myös uutta tietoa putoamistapaturmista.

| Teksti: Päivi Haavisto | Kuva: Shutterstock
kaksi työntekijää on tikkailla ahtaassa käytävässä

Metrin, puolentoista korkeudella työskentely altistaa tapaturmille, sillä matalalla ei muisteta varoa. Pienessäkin pudotuksessa voi kuitenkin käydä hassusti. A-tikkaat saattavat horjahtaa ja työpukilta voi astua ilmaan.

– Ykkösasia on, että yli metrin korkuisissa alumiinisissa A-tikkaissa on oltava alatukipalkit, jotka vähentävät kaatumisvaaraa. Myös työtason yläpuolinen putoamissuojakaari tarvitaan, tähdentää Aleksi Auer SRV Rakennus Oy:stä.

Jos tasotikkaalla tehdään voimaa vaativaa työtä, sen on täytettävä työpukin vakavuusvaatimukset. Pidempiä ja raskaampia työvaiheita varten tarvitaan jo tukeva työtaso, teline tai henkilönostin.

Matalissa työpukeissa vaaditaan nousutie molemmin puolin. Sitä edellyttää valtioneuvoston päätös turvallisesta rakennustyöstä, ja syy on selvä.

– Kun koko päivän käyttää pukkia ja nousee ja laskeutuu lukemattomia kertoja, voi jossain vaiheessa unohtaa, kumpi oli askelmien puoli. 

Työtasot mukana riskianalyysissä

SRV tekee pääasiassa projektinjohtourakoita, joten alihankkijoita käytetään paljon. Aleksi Auer perehdytti valtuutettuna alihankkijoita esimerkiksi tornitaloalue Redin työmaalla Helsingin Kalasatamassa.

– Edellytämme, että jokainen toimija tekee omasta työkohteestaan riskianalyysin. Se toimitetaan meille perehdytyksen aikana, ja siinä on huomioitava myös työtasot.

Turvallisuuskierroksilla tulee silti vastaan puutteita. A-tikkaista voi puuttua alatukipalkkeja, työtasot voivat olla vääntyneet, tai pukeissa on askelmat vain toisella puolen.

– Ne poistetaan käytöstä tai edellytetään, että ne laitetaan kuntoon.

Siirreltäviä nojatikkaita ei saa käyttää työalustana vaan ainoastaan tilapäisinä kulkuteinä. Silloinkin tikkaat on tuettava alhaalta tai ylhäältä. Kaltevuuskulman pitää olla jyrkkä, noin 70 astetta. Pahat tikasturmat ovat yleensä seurausta siitä, että tikkaita ei ole kiinnitetty mitenkään, jolloin ne pääsevät luisumaan liukkaalla tai kovalla alustalla.

Markkinoille on tullut myös kevyitä mekaanisia henkilönostimia. Auer pitää niitä hyvinä vaihtoehtoina esimerkiksi isoissa halleissa työskenneltäessä.

– Kaikkialle ne eivät käy, joten täyttä korvaajaa esimerkiksi A-tikkaille niistä ei vielä ole. Silti on hienoa, että uusia innovaatioita saadaan.

Rakennusteollisuus laati tikasohjeet

Rakennusteollisuuden turvaryhmä on tehnyt yksityiskohtaiset, havainnolliset tikasohjeet, jotka löytyvät myös RT:n nettisivuilta.

RT:n turvaryhmään kuuluva SRV Rakennus Oy:n turvallisuuspäällikkö Jari Korpisaari kertoo, että ohjeet laadittiin, koska putoamiset ovat alan vakavin tapaturmatyyppi.

Isojen rakennusyritysten kokoamiin ohjeisiin on otettu mukaan perusasiat, joita myös pienemmät yritykset voivat hyödyntää.

– Muutenkin RT haluaa lisätä avoimuutta tapaturmista tiedottamisessa ja niiden analysoinnissa. Nettisivuille kootaan tietoa isojen rakennusyritysten kokemuksista, läheltä piti -tapaturmista ja tapaturmista, Korpisaari sanoo.

Suojakaiteet aina kunnolla kiinni

Yli kahden metrin korkeudessa työskenneltäessä telineissä on oltava suojakaiteet ja jalkalista. Nämä asiat tulevat esiin jo putoamissuojaussuunnitelmassa, joka rakennuskohteesta tulee muun suunnittelun ohella laatia.

Kokemustensa perusteella Aleksi Auer haluaa muistuttaa erityisesti kahdesta asiasta korkealla työskentelyssä.

– Putoamissuojauksen jälkivarmistus on äärimmäisen tärkeää. Kohteessa voi olla työvaiheita, joiden tieltä osa kaiteista joudutaan välillä purkamaan. Pahin tilanne on, että työvaiheen jälkeen kaiteet kiinnitetään huonosti. Tähän liittyviä läheltä piti -tilanteita sattuu toisinaan. Huolimattomasti kiinnitetty kaide on jopa vaarallisempi kuin ei kaidetta ollenkaan.

Toiseksi Auer korostaa, että korkealla työskentelyssä pitää huolehtia siitä, ettei työskennellä päällekkäin. Eri urakoitsijoiden tulee neuvotella työjärjestyksestä. Alhaalla ei voi tehdä töitä turvallisesti, jos suoraan yläpuolelta voi pudota tavaraa tai työkaluja.

Turvaköysille vahva ankkuripiste

Henkilökohtaisia putoamissuojaimia tarvitaan esimerkiksi rakennustelineiden kokoamisvaiheessa tai kun kaiteita on väliaikaisesti poistettu. Myös kattoremonteissa ja lumenpudotuksessa pitää käyttää suojaimia.

Putoamissuojaimia on kolmenlaisia. Ne voivat joko pysäyttää putoamisen, tukea käyttäjää ja estää putoamisen tai estää vaara-alueelle joutumisen.

Elementtitelineissä on kohdat, joihin valjaiden tarraimen koukku kiinnitetään. Kattoremonteissa, huoltotöissä ja lumenpudotuksessa ongelmana on usein se, että katolta ei löydy kiinnityspisteitä eikä yhtenäisiä, turvallisia kulkuteitä.

Rakenteisiin kiinnitettävän ankkuripisteen on kestettävä minimissään 1 200 kilon paino.

Jos vanhan omakotitalon katolta puuttuvat valmiit kiinnityspisteet, ne voidaan esimerkiksi harjakatolla ruuvata kattotuoleihin.

Putoamissuojain voidaan ankkuroida myös autoon tai puuhun; joissakin työskentelykohteissa tarvitaan köysi kahdelta puolen taloa. Ilmanvaihtohormeihin tai savupiippuihin ei voi kiinnityspisteinä luottaa.

Yli yhdeksän metriä korkeassa rakennuksessa on oltava kiinnitysrakenteet turvaköysille. Suositeltavin on kattosiltaan asennettu turvakisko, jolloin köyden irrotuskerrat vähenevät. Kiinnitysrakenteena voivat toimia myös asianmukaisesti kiinnitetyt kattosilta tai kattotikas.

Putoamistapaturmista pitkät toipumisajat

Putoamisessa kehoon kohdistuvat voimat ovat isoja, joten vakavien turmien osuus on niissä selvästi suurempi kuin kaikissa palkansaajille sattuvissa tapaturmissa. Yli viidennes putoamisonnettomuuksista luokitellaan vakavimpaan ryhmään, jossa työkyvyttömyys kestää yli 30 päivää.

Putoamistapaturmissa loukkaantuvat useimmiten jalat ja nilkat. Vaarassa ovat myös selän ja rintakehän alue sekä olkapäät. Vammoja tulee helposti useaan kohtaan kehoa.

Eniten putoamisia sattuu rakentamisessa. Myös kuljetuksessa ja varastoinnissa pudotaan usein.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje