Työelämä

Arvot näkyvät ja tuntuvat

Työterveysyritys Heltti Oy haastaa työterveyspalvelujen toimintatapoja. Se on lainannut liiketoimintamallinsa kiinalaisilta kylälääkäreiltä, joiden työn tuloksia mitattiin terveiden kyläläisten lukumäärällä.

| Teksti: Kreetta Haaslahti | Kuva: Julia Hannula

Heltissä työntekijät ovat helttiäisiä ja asiakkaat tai potilaat ovat jäseniä. Toimi­pisteet eivät ole vastaanottoja vaan hyvinvoinnin huoltamoja.
Siltä todella tuntuukin, kun sukeltaa sisään EmoHelttilään Helsingin ydin­keskustassa. Aulassa ei ole perinteistä vastaanottotiskiä vaan kahvila Lempi. Siellä kahvia tarjoilee HelttiMummo, jonka virkaa tällä kertaa toimittaa työ­terveyspsykologi Heli Rautjärvi.

– Jokainen helttiäinen työskentelee vuorotellen kahvilassa. Niin olemme aidosti lähellä asiakaskokemuksen synty­ sijoja, kertoo toimitusjoh­taja Timo Lappi.

Sisääntulokäytävän neljä huonetta on nimetty yrityksen arvojen mukaan. Lempi, Tarmo, Hehku ja Pokka tarjoavat sekä fyysiset tilat Heltin jäsenten ja  asiantuntijoiden kohtaamisille että henkiset suuntaviivat päivittäiselle toi­minnalle.

– Kukin huone on sisustettu kyseistä arvoa kuvaavalla tavalla. Esimerkiksi Tarmossa seinää koristaa juoksurata ja Pokassa sisustus on rouhean roh­kea. Huoneiden kautta arvot herää­vät todella eloon. Muistamme ne itse paremmin ja viestimme niitä myös asiakkaillemme, kertoo työterveyshoi­taja Mirja Niininen.

Irtisanoutuminen pysäytti

Heltin arvot puettiin sanoiksi keväällä 2016. Sitä ennen yrityksessä oli keski­tytty toiminnan käynnistämiseen ja  kasvattamiseen.

– Alkuvaiheessa meillä oli töissä vain pieni porukka ja valtava määrä asioita tehtävänä. Siinä ei pysähdytty mietti­mään arvoja vaan lähdettiin tekemään töitä, Lappi muistelee.

Sitten yksi alusta asti mukana ollut työntekijä irtisanoutui. Silloin Heltissä ymmärrettiin, että oli tullut aika miet­tiä, millainen yhteisen työpaikan halu­taan oikeasti olevan.

– Kutsuimme mahdollisimman nopeasti kaikki helttiäiset koolle ja puhuimme puoli päivää ihmisten tunnelmista ja tavoitteista, Lappi kertoo.

Pohdintojen jatkamiseksi päätet­tiin järjestää vuorokausi yhteistä aikaa koko työyhteisölle. Kokoontumisen alussa omista havainnoistaan kertoi palvelumuotoilututkija, joka oli osal­listunut yli vuoden ajan Heltissä jär­jestettyihin tapaamisiin ja kokouksiin.

– Hän kertoi, mikä työyhteisössäm­me on hienoa ja toimivaa mutta toi esiin myös kipeämpiä aiheita. Oli to­della avartavaa kuulla tällaista ulko­puolista havainnoijaa, Lappi myöntää.

Sen jälkeen keskustelua jatkettiin oman väen kesken.

– Jakauduimme ryhmiin miettimään, mikä meidän mielestämme on toivot­tua käytöstä tai toimintaa ja mikä taas ei. Keskustelua käytiin erilaisten harjoitusten avulla. Niin pääsimme aske­len lähemmäksi arvoja, Lappi sanoo.

Kun teemat olivat selvillä, arvot alkoivat saada sanallisen muotonsa. – Kaikki palasivat töihin täynnä energiaa. Kun löysimme vielä tavan nimetä arvot niin, että ne kuvasivat meitä ihmisinä ja organisaationa, ne oli helppo viestiä eteenpäin, Lappi toteaa.

Arvojen mukaisia rekrytointeja

Niininen aloitti työt Heltissä elokuus­sa 2016. Uudesta työstä oli sovittu jo aiemmin kesällä. Niininen yllättyi iloi­sesti nähdessään sosiaalisessa medias­sa humoristisen Heltin arvojen synty­mäilmoituksen. Arvot kolahtivat heti.

– Tuli sellainen olo, että olen jo osa Helttiä. Arvot ovat todella kuvaavat. Ei tarvitse ihan hirveästi miettiä, mitä mikäkin arvo mahtaa tarkoittaa, Nii­ninen iloitsee.

– Sinuthan oli niiden perusteella jo valittu, hymyilee Lappi.

Arvoihin kiinnitetään huomiota ha­kemusvaiheesta alkaen. Kaikki uudet helttiäiset tapaavat tulevia työkavereitaan jo rekrytoinnin aikana, koska sen on todettu olevan kaikille hyväksi.

– Hakijoiden kanssa jutellessani mie­tin, kuuluvatko arvot heidän vastaus­tensa taustalla. Olemme myös käyneet kaikki arvot läpi ja kysyneet hakijoilta suoraan, miten ne näkyvät heidän toi­minnassaan, Niininen kertoo.

Hänen mielestään Helttiin hakeu­tuu ihmisiä, jotka jo valmiiksi jakavat samat arvot.

– Niitä ei ole tarvinnut opetella, har­joitella tai tuoda erikseen esille. Meistä jokaisella on myös eniten itseä edus­tava ja kuvaava arvo, jota muut arvot sitten täydentävät. Minulle vahvin on Lempi. Olen vähän sellainen äitihah­mo, joka huolehtii niin työkavereista kuin jäsenistäkin empaattisesti ja lähimmäisenrakkautta huokuen.

Arvot näkyvät myös ulospäin

Helttiä voi kuvailla itseohjautuvaksi työyhteisöksi. Niininen uskoo, että töi­tä tehtäisiin yhteisten arvojen mukai­sesti, vaikka arvoja ei olisikaan tehty niin näkyviksi kuin ne nyt ovat. Arvo­jen esiin tuominen on silti tärkeää.

– Kun arvot on sanoitettu, ne näky­vät myös ulkopuolelle ja muutkin kuin helttiäiset ymmärtävät, miksi asioita tehdään niin kuin tehdään.
Arvoja vahvistetaan monin tavoin myös yhteisön sisällä. Tänä vuonna Heltin kesäjuhlissa jaettiin arvopalkin­not, ja arvopaidat ovat tilauksessa.

– Pokka on musta ja Lempi vaalean­punainen. Jokainen saa tilata sellaisen paidan, jonka kokee itselle parhaaksi. Tai sitten voi tilata vaikka kaikki neljä paitaa ja laittaa niistä päälle sen, joka sopii parhaiten omaan fiilikseen, Nii­ninen kertoo.

Lisäksi kaikki saivat valita uusiin käyntikortteihin kaksi itseään parhai­ten kuvaavaa arvoa.

– Kortteihin piti myös määritellä, kuinka paljon kyseistä arvoa itsessä on, esimerkiksi kuinka monta sydäntä lempeä.

Johtamisjärjestelmä uusiksi

Kirkkaat, kaikille yhteiset arvot hel­pottavat päätöksentekoa.

– Kaikkia päätöksiä tulee mietittyä arvojen kautta, ja niiden tekeminen on helpompaa, Lappi pohtii.

Yhdessä tehty arvotyö voi auttaa myös seuraavassa harppauksessa, kun Heltissä kokoonnutaan pohtimaan johtamisjärjestelmää. Toimitusjohtaja Lappi on uudistuksesta silminnähden innoissaan.

– Olemme hakemassa aivan uuden­laista, itseohjautuvaa tapaa toimia. Onnistuessaan tällä kokoontumisella voi olla samanlainen vaikutus meihin helttiäisiin kuin arvotyöskentelyllä.

Juttu on julkaistu Työ Terveys Turvallisuus -lehdessä 5/2017.

 

Kuva: Heltin päätoimipisteessä vastaanottotiskin on korvannut kahvila Lempi. Kahvikupposella työterveyshoitaja Mirja Niininen ja toimitusjohtaja Timo Lappi.

Lue myös:
Arvoista tekoihin, TTT-lehti 1/2017

Tämä juttusarja on tuotettu yhteistyössä Työelämä 2020 -hankkeen kanssa. Hanke kannustaa työpaikkoja rakentamaan Suomen työelämästä Euroopan parasta. Hanketta koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö.

 

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje