Lyhyet

Hovioikeus: liukas piha oli työturvallisuusrikos

| Teksti: Sanna Alajoki

Turun hovioikeus tuomitsi kuljetus- ja logistiikkapalveluyrityksen terminaalipäällikön 775 euron sakkoihin työturvallisuusrikoksesta. Hovioikeus hyväksyi myös käräjäoikeuden aikanaan hylkäämän syytteen vammantuottamuksesta, minkä vuoksi tuomittujen päiväsakkojen määrä nousi 15:stä 25:een.

Autonkuljettaja kaatui terminaalin liukkaalla piha-alueella ja vammautui. Työsuojeluviranomainen katsoi, että terminaalin piha-alueen kunnossapito ei vastannut työturvallisuusmääräyksiä. Työ- ja työskentelypaikkojen kulkuteiden ja muiden -alueiden on oltava turvallisia, ja ne on myös pidettävä turvallisessa kunnossa.

Käräjäoikeus katsoi, että terminaalipäällikkö oli huolimattomuuttaan rikkonut työturvallisuusmääräyksiä. Terminaalin pihan kulkuteiden talvikunnossapidosta ei ollut riittävästi huolehdittu. Samoin hovioikeus katsoi, että pihan kunnossapidon valvonta oli joiltain kohdin ollut riittämätöntä. Terminaalipäällikkö ei ollut riittävästi valvonut terminaalin pihan kulkuteiden talvikunnossapitoa ja oli siten syyllistynyt työturvallisuusrikokseen.

Hovioikeus katsoi lisäksi, että terminaalipäällikkö oli myötävaikuttanut työntekijän liukastumiseen. Kulkutien talvikunnossapidon laiminlyönti oli ollut syy-yhteydessä tämän vammautumiseen. Menettelyllään terminaalipäällikkö oli huolimattomuudesta aiheuttanut työntekijälle vähäistä vakavamman ruumiinvamman.

Loukkaantuneelle työntekijälle tuomittiin korvauksia kivusta, särystä ja muusta tilapäisestä haitasta 6 500 euroa.

Työtapaturma oli sattunut Tampereella tammikuussa 2013. Hovioikeuden päätös on joulukuulta 2016.

(Lähteenä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote.)

 

Lue lisäksi Työ Terveys Turvallisuus 6/2016:ssa julkaistu juttu: Pidetään työpaikan piha turvallisena

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje