Lyhyet

Hovioikeus: hallityömaan rakennuttajalle ja urakoitsijoille tapaturmasta yhteisösakot

| Teksti: Sanna Alajoki

Hallityömaalla Pietarsaaressa sattui sähkötapaturma, kun hallin päätyyn katon räystäälle asennettiin vesikouruja. Rakennusliikkeen kirvesmies sai sähköiskun työkohteen vieressä olleesta jännitteellisestä 20 kilowatin voimalinjasta. Vakavien käsivammojensa vuoksi kirvesmies on ollut siitä lähtien työkyvyttömänä.

Vaasan hovioikeus piti voimassa Pohjanmaan käräjäoikeuden antaman tuomion työturvallisuusrikoksesta. Rakennuttajana toiminut turkistarhausalan yritys, hallin pystytystä päätoteuttajan vastuulla urakoinut hallitoimittaja ja hallitoimittajan aliurakoitsijana toiminut rakennusliike tuomittiin yhteisösakkoihin.

Hallin pystytystyön turvallisuudesta pääosin vastanneen hallitoimittajan yhteisösakko oli suuruudeltaan 25 000 euroa, rakennusliikkeen 10 000 euroa ja rakennuttajan 3 000 euroa.

Hovioikeus vahvisti 20–30 päiväsakon suuruiset sakkorangaistukset, jotka jo käräjäoikeus oli langettanut yritysten neljälle työnjohdon edustajalle työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta.

Erilaisten oikeudenkäyntikulujen ohella yritykset tuomittiin yhteisvastuullisesti maksamaan kirvesmiehelle henkilövahinkoina ja ansionmenetyksinä yli 50 000 euroa.

Sähköturvallisuutta ei ollut riittävästi otettu huomioon työmaan riskien arvioinnissa ja sähköturvallisuusmääräysten mukaisia turvaetäisyyksiä oli alitettu. Yleisemminkin rakennushankkeen turvallisuussuunnittelussa ja sen toteutuksessa todettiin puutteita, koska päätoteuttajaa ja turvallisuuskoordinaattoria ei ollut nimetty, turvallisuusasiakirjoja ja työssä vaadittavia erillisiä turvallisuussuunnitelmia ei ollut laadittu, viikoittaisia kunnossapitotarkastuksia ei ollut pidetty ja työnjohtojärjestelyissä oli merkittäviä puutteita.

Työtapaturma oli sattunut laajemman rakennushankkeen aikana ja projektin siinä osassa hallin rakentamisen yhteydessä, jossa hallitoimittajalla oli ollut pääasiallinen määräysvalta.

Hovioikeus arvioi käräjäoikeuden tavoin, että turkistarhausalan yritykselle oli aiheutunut kustannussäästöä ja taloudellista hyötyä 3 000 euroa ja hallitoimittajalle 1 000 euroa. Ne tuomittiin menettäväksi valtiolle.

Tapaturma sattui marraskuussa 2011, ja Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomio oli helmikuulta 2015. Hovioikeus teki ratkaisunsa loppuvuodesta 2016.

(Lähteenä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje