Lyhyet

Koulun sisäilmaongelmista huomautus Harjavallan kaupungille

| Teksti: Sanna Alajoki

Lounais-Suomen aluehallintovirasto on antanut huomatuksen Harjavallan kaupungille, joka ei ole huolehtinut lain edellyttämällä tavalla koulurakennusten kunnon seurannasta ja turvallisen työ- ja opiskeluympäristön ylläpidosta. Kyse on Harjavallan keskustan alakoulun sisäilmaongelmista.

Ensimmäiset tiedot keskustan alakoulun sisäilmaongelmista ovat vuodelta 2001. Vuonna 2006 aluehallintovirasto sai terveystarkastajan raportin, minkä jälkeen sisäilmaepäilyjä on selvitetty useaan otteeseen. Tiloja on korjattu, huollettu ja siivottu ajoittain tehostetusti.

Korjaukset ovat perustuneet kevyehköihin ja suppeisiin osatutkimuksiin ja niiden pohjalta annettuihin suosituksiin. Kattavan, koko rakennukseen kohdistuneen kuntotutkimuksen teettämistä alettiin harkita vasta vuonna 2015. Silloin alakoulun sisäilmaepäilyt olivat nousseet jälleen esille työterveyshuollon oirekyselyssä. Ensimmäinen perusteellinen laaja-alainen kuntotutkimus tehtiin kesällä 2016.

Perusopetuslaissa määrätään, että opetukseen osallistuvalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Työturvallisuuslain mukaan työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Terveydensuojelulaki edellyttää ryhtymään viipymättä toimenpiteisiin oleskelutilojen terveyshaittojen selvittämiseksi, poistamiseksi ja rajoittamiseksi.

Aluehallintoviraston käsityksen mukaan Harjavallan kaupungin olisi tullut huolehtia siitä, että teknisen toimen viranhaltijoilla olisi ollut riittävä tieto, taito ja osaaminen sisäilmaongelmien käsittelyyn. Sisäilmaongelmien uusiutuessa ja kohdentuessa toistuvasti samoihin tiloihin perusteellinen kuntotutkimus olisi pitänyt teettää  jo aiemmin.

Aluehallintovirasto katsoo, rakennuksesta on aiheutunut terveyden vaarantumista. Harjavallan kaupunki ei ole huolehtinut työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä, eikä opetukseen osallistuvan oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön ole toteutunut.

(Lähteenä Lounais-Suomen aluehallintoviraston tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje