Lyhyet

Psykoosisairaudet tuovat epävakautta työuriin

| Teksti: Kirsi Väisänen

Skitsofreniaa ja muita psykooseja sairastavat ovat muita useammin osa-aikatöissä ja  työttöminä. Oulun yliopiston tutkimus selvitti, miten psykoosia sairastavat henkilöt sijoittuvat erilaisille työurapoluille ikävuosien 16–45 välillä.

Tutkimus tunnisti sekä miehillä että naisilla viisi erilaista työurapolkua väestötasolla. Tulosten perusteella kolme neljästä skitsofreniaa sairastavasta ja puolet muita psykooseja sairastavista henkilöistä sijoittui epävakaalle urapolulle, jossa työttömyys ja osa-aikaiset työt ovat olleet yleisiä koko 30-vuotisen tutkimusjakson ajan. Psykooseihin sairastuneiden henkilöiden urapolut erosivat merkittävästi verrokkiväestöstä. Verrokkiväestössä epävakaa työurapolku oli vain 10 prosentilla miehistä ja 20 prosentilla naisista.

Tutkimusaineistona olivat vuonna 1966 Pohjois-Suomessa syntyneet kyselyyn vastanneet, joita oli 6613. Kysely tehtiin heidän ollessaan 46-vuotiaita. Tutkijoilla oli käytössään myös heidän sairaustietonsa.

Tutkittavia pyydettiin kertomaan roolistaan opiskelijana, kokoaikaisessa palkkatyössä, osa-aikatyössä, yrittäjänä, työttömänä ja perhe- tai muulla vapaalla ikävuosina 16–45 vuotta.

– Vastaavat, usean vuosikymmenen käsittävät aineistot ovat kansainvälisesti harvassa. Aineistomme tarjosi ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia psykoosisairauksien ammatillisia seuraamuksia pitkittäistutkimuksen muodossa, väitöskirjatutkija Tuomas Majuri Oulun yliopistosta kertoo.

Psykoosisairaudet ovat vakavia mielenterveyden häiriöitä, jotka puhkeavat tyypillisesti jo nuorella iällä.

– Olemme aiemmin osoittaneet, että työkyvyttömyyseläkkeeltä työmarkkinoille palaaminen on mahdollista psykoosisairauksissa. Nyt löydetyt havainnot korostavat tarvetta kehittää ja soveltaa työmarkkinoille sitoutumista parantavia toimia jo psykoosisairauksien varhaisessa vaiheessa, Majuri sanoo.

 

Tutkimusjulkaisu: Majuri T, Alakokkare A-E, Haapea M, Nordström T, Miettunen J, Jääskeläinen E, Ala-Mursula L. Employment trajectories until midlife in schizophrenia and other psychoses – the Northern Finland Birth Cohort 1966 (2022). Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. Published online 07 July 2022.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje