Työhyvinvointi

Stoppi automaattisille sairauspoissaoloille

Työikäisten hoitoa, kuntoutusta ja työhön paluuta on ollut tarve tehostaa. Sairauspoissaoloista koituu kallis lasku työnantajille ja koko yhteiskunnalle. Parempaan suuntaan on nyt edetty kehittämällä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon yhteistyötä.

| Teksti: Kirsi Väisänen | Kuva: Shutterstock

Uuden Työote-mallin avulla haetaan tehoja työikäisten terveydenhuoltoon. Sen toivotaan lyhentävän toipilasaikoja ja vapauttavan julkisia resursseja niille, joilta työterveyshuolto puuttuu.

– Kansallisten arvioiden perusteella yksittäisen sairauspoissaolopäivän kustannus on työnantajalle ja yhteiskunnalle 420 euroa työpäivältä, kertoo professori Janne Martikainen Itä-Suomen yliopistosta.

Työterveyshuolto on ollut pitkään terveydenhuollossa jonkinlainen erillinen saareke. Hoitoa, kuntoutusta ja työhön paluuta on ollut tarve tehostaa. Parempaan suuntaan on nyt edetty kehittämällä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon yhteistyötä.

Mallia levitetään koko Suomeen

Työote-toimintamalli luotiin alun perin Keski-Suomessa. Vuodenvaihteen jälkeen toimintamalli on käynnistynyt vähintään yhdessä potilasryhmässä valtaosassa hyvinvointialueista, ja muutamalla alueella toimintamallin rakennus on käynnissä tai alkamassa.

Alustavien kustannusvaikuttavuuslaskelmien mukaan Työote-mallilla pystytään lyhentämään toipilasaikoja merkittävästi. Taloudellisesti suurin vaikutus tulee tuottavuuden kasvusta, kun potilaat pystyvät palaamaan aiempaa nopeammin töihinsä.

TYÖOTE-malli hyödyntää työterveyshuollon ymmärrystä työkuormituksesta

Uudessa mallissa vältetään automaattisia, pitkiä sairauspoissaoloja. Ennen erikoissairaanhoidossa kirjoitettiin kaikille pitkä sairausloma esimerkiksi leikkauksen jälkeen. Näin siinäkin tapauksessa, että työnteko onnistuisi eikä työ vaatisi fyysistä ponnistelua.

Nyt potilaan työkykyyn liittyvät asiat käsitellään työterveyshuollossa, jossa työkyky tulee arvioitua yksilöllisesti työn kuormitus huomioiden.

Työterveyshuolto arvioi sopivan mittaisen sairauspoissaolon yhdessä työntekijän ja työnantajan kanssa. Jotta työhön paluu sujuisi mahdollisimman hyvin, suunnitellaan, millaista kuntoutusta tai työn muokkausta on tarpeen tehdä.

Tutustu

Kommentit

  1. Leikkauksen jälkeen toinen tarvitsee pitemmän ajan toipumiseen kuin toinen. Tähän ei työterveydessä kiinnitetä huomiota, vaan mennään just uuden työote-mallin mukaan. Toipuminen on yksilöllinen, eikä sitä voi nopeuttaa, eikä todella työterveyslääkäri voi todeta työkuntoa, vaan henkilö itse voi tietää, onko työkykyinen vai vaatiiko lisäaikaa kuntoutuakseen. Olen itse ollut pois murtuneen jalan takia 3 kk ja sen jälkeen 2,5 kk lonkkaleikkauksen. Kävelin 3 kk murtuneella jalalla töissä ja liikuin(ohjeistuksen mukaan). Väsyin todella henkisesti ja fyysiseti. Työterveyslääkäri kehoitti vain käymään psykologilla murtuneen jalan kivun takia, että ei kaikki mene ihan niin uuden työote-mallin mukaan.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje