Työhyvinvointi

Suomalaisten työhyvinvoinnissa lievän myönteistä kehitystä

| Teksti: Kirsi Väisänen

Korona vei ihmiset keväällä etätöihin. Samaan aikaan suomalaisten työhyvinvointi parani hieman. Työn imu lisääntyi ja krooninen väsymys väheni, kertoo Työterveyslaitos.

– Lisääntynyt etätyö ja läheisyys perheissä näyttävät vaikuttaneen myönteisesti työhön ja tuoneen siihen positiivista virettä, sanoo tutkimusprofessori Jari Hakanen Työterveyslaitoksesta.

– Muutokset ovat kuitenkin melko lieviä. Ehkä hieman yllättäen työn imu kasvoi varsinkin henkilöillä, joilla oli kouluikäisiä tai nuorempia lapsia. Sen sijaan yleisessä hyvinvoinnissa tai mielenterveydessä ei tämän tutkimuksen perusteella havaittu muutoksia viime kevään aikana.

Koronakeväänä etätöitä tehneiden osuus oli Suomessa EU-maiden suurin, liki 60 prosenttia. Kesäkuussa julkistetun työolobarometrin mukaan ennen koronakriisiä etätyötä teki säännöllisesti jo liki neljännes ja lisäksi satunnaisesti 14 prosenttia palkansaajista.

Työterveyslaitoksen Taloustutkimuksella teettämässä Miten Suomi voi? -kyselyssä kaksi viidestä ilmoitti tehneensä koronatilanteesta johtuen aiempaa enemmän etätöitä. Yli kolmannes oli tehnyt etätöitä vähintään kolme neljäsosaa työajastaan viimeisen kuukauden aikana.

Etätyö tuo haasteita esimiehille

Suhtautuminen etätyöhön vaihteli. Suuri osa etätyön tekijöistä koki lisääntyneen etätyön positiivisena, jotkut tylsistyivät ja olivat tyytymättömiä.

Työterveyslaitoksen tutkijat esittävätkin, että töiden järjestelemiseen, tiedonkulkuun ja yhteydenpitoon liittyviä rutiineja pitää luoda uudelleen. Esimiesten pitää varmistaa, että kaikkien työ säilyy mielekkäänä ja prosessit sujuvat.

Tutkijat esittävät myös huolensa lähijohdon ja johtajien jaksamisesta.

– Esimies joutuu poikkeustilanteessa huolehtimaan monista asioista normaalin arjen työn sujuvuuden lisäksi, kertoo erikoistutkija Janne Kaltiainen Työterveyslaitoksesta.

Lähityötä tehneiden työhyvinvointi pysyi samana

Miten Suomi voi -tutkimuksen mukaan niillä, jotka tekivät työtä pelkästään lähikontaktissa muiden ihmisten kanssa, ei havaittu koronakevään aikana merkittäviä muutoksia työhyvinvoinnissa. Kuitenkin myös he kokivat kroonisen työ väsymyksen vähentyneen ja terveydentilansa kohentuneen.

–  Tutkimuksemme mukaan sekä esimiehiltä ja työtovereilta saatu tuki että aloitteellinen uusien työtapojen omaksuminen ylläpitävät työn imua ja vähentävät riskiä työuupua, joten niihin kannattaa jatkossakin panostaa työpaikoilla, kannustaa Jari Hakanen.

 

Tiedot käyvät ilmi Työterveyslaitoksen Miten Suomi voi? -tutkimuksen ennakkotuloksista. Kyselyyn vastasi 1 077 työikäistä suomalaista.

Miten Suomi voi? -hankkeen verkkosivut

Lähde: Työterveyslaitoksen tiedote 12.8.2020

Teksti: Kirsi Väisänen
Kuva: Shutterstock

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje