Työturvallisuus

Tehovalvonnan tulos: pienten työpaikkojen kemikaaliturvallisuus huolestuttaa

| Teksti: Kirsi Väisänen

Pienten työpaikkojen kemikaaliturvallisuudessa on huomattavia puutteita. Tämä selvisi tehovalvonnassa, jossa työsuojeluviranomainen tarkasti 396 työpaikkaa eri puolella Suomea. Kohteet olivat etupäässä pieniä teollisuuden työpaikkoja, auto- ja moottoripyöräkorjaamoja sekä pesuloita.

Tarkastetuista työpaikoista valtaosalla (68 %) ei ollut asianmukaista kemikaaliriskinarviota: kolmannekselta se puuttui kokonaan. Tulos huolestuttaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylitarkastajaa Satu Aunoa.

– Näyttää siltä, että kemikaaliturvallisuus on huomattavasti heikommalla tolalla kuin esimerkiksi koneturvallisuus ja tapaturmien torjunta. Monella työpaikalla ei osata hyödyntää käyttöturvallisuustiedotteita. Silloin työntekijät eivät välttämättä edes tiedä käsittelevänsä vaarallisia kemikaaleja, joissa voi olla esimerkiksi ihon läpäiseviä myrkkyjä, Auno toteaa.

Vaarallisia kemikaaleja voivat olla esimerkiksi liuottimet, öljyt, jarrunesteet, jäteöljyt, polttoaineet ja ammattikäyttöön tarkoitetut vahvat pesuaineet.

Puutteellinen riskinarviointi johti siihen, että monessa työpaikassa kemikaaleja käsiteltiin väärien suojaimien kanssa: Käytettiin esimerkiksi mekaanisia vaaroja vastaan tarkoitettuja suojahanskoja, jotka eivät lainkaan suojaa kemikaaleilta. Tai ohjeidenmukaisen hengityksensuojaimen sijaan laitettiin vain suojalasit ja mentiin ulos käyttämään vaarallisia kemikaaleja.

Valvonta ei aina johda toimenpiteisiin työpaikalla

Suhtautuminen tarkastuksiin on myönteistä, mutta velvoitteet voivat jäädä hoitamatta.

Jos huomataan, että aiemmin annettua toimintaohjetta ei ole työpaikalla noudatettu, työsuojeluviranomainen antaa kehotuksen, johon kirjataan määräaika, jonka päätyttyä asia valvotaan. Jos tämä ei johda toimenpiteisiin työpaikalla, työnantajalle lähetetään kuulemiskirje, jossa vaaditaan uhkasakon avulla korjaamaan havaittu epäkohta.

Työsuojelutarkastaja Sauli Riimala teki tarkastuksia Helsingissä.

– Omilla tarkastuksillani vastaanotto oli pääosin myönteistä. Suurin osa tarkastamistani työpaikoista oli pieniä, alle kymmenen hengen työpaikkoja, joissa ei aina ole tietoa työturvallisuuslainsäädännön edellyttämistä vaatimuksista esimerkiksi kemikaaliasioissa. Tarkastustoimintaan suhtaudutaan työpaikoilla valvonnan lisäksi myös neuvontana, Riimala kertoo.

Yritykset osasivat odottaa tarkastuksia, koska pääosin niistä oli ilmoitettu työpaikoille etukäteen. Lisäksi tehovalvonnasta oli tiedotettu eri medioissa sekä lähetetty tiedotteita työntekijä- ja työnantajaliitoille.

Monella työpaikalla kemikaaliturvallisuutta oli valvottu jo aiemmin, mutta tarkastuksella annetut velvoitteet oli jätetty hoitamatta tai hoidettu vain osittain. Kemikaaliturvallisuuden heikko taso yllättikin työsuojelun toimijat.

– On selvää, että kemikaaliturvallisuuden tehostettua valvontaa tulee tehdä myös jatkossa, Auno sanoo.

Yksi Riimalan tarkastamista yrityksistä oli Helsingin Töölössä sijaitseva Hannu Ivosen kultausliike. Se työllistää Ivosen lisäksi kaksi työntekijää. Yrityksen kemikaaliturvallisuus oli melko hyvällä tolalla. Yrittäjä ei myöskään ole ollut huolestunut kemikaalien vaikutuksista.

– Käytämme tärpättiä ja tinneriä puhdistuksessa ja ohentamiseen. Määrät ovat hyvin pieniä.

Tarkastuskäynnin tuloksena huomattiin vain kemikaaliluetteloon tehtävän lisäyksen tarve.

 

Teksti: Kirsi Väisänen
Kuvat: Virpi Saarinen

__________________________________________________________________

Tarkastukset olivat osa EU:n laajuista Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät -kampanjaa, jonka järjestää Euroopan työterveys- työturvallisuusvirasto EU-OHSA vuosina 2018-2019.

Työsuojelutarkastuksilla tarkastajat antavat valvonnan ohella ohjausta työpaikoille, jotta työpaikat pääsevät riskinarvioinnissa alkuun. Apua kemikaaliturvallisuuteen saa myös työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje