Työturvallisuus

Työnantajan radonmittausvelvoite tiukkenee

| Teksti: Kirsi Väisänen

Uusi säteilylaki astuu voimaan 15.12.2018. Sen myötä radonkaasun raja-arvo alenee ja mittausvelvoitteen piiriin tulee uusia alueita Suomessa.

Uusi säteilylaki tuo muutoksia säteilysuojelun järjestelyihin tuhansilla työpaikoilla, erityisesti teollisuudessa, tutkimuksessa ja terveydenhuollossa.

Työpaikkojen radonpitoisuudelle on asetettu raja-arvot säteilyasetuksessa. Uudistuksen myötä radonpitoisuus ei saa säännöllisessä työssä ylittää arvoa 300 becquereliä kuutiometrissä. Aiempi raja oli 400 yksikköä.

Työnantajalle radonmittauksen tekeminen työpaikalla on pakollista, jos on perusteltua olettaa, että työtilan radonpitoisuus on viitearvoa suurempi. Muun muassa koko pääkaupunkiseutu sekä useat kunnat Pohjois-Karjalassa ja Keski-Suomessa tulevat uusina alueina mittausvelvoitteen piiriin.

Lisäksi työpaikkojen radonpitoisuus tulee selvittää kaikkialla Suomessa maanalaisissa työtiloissa ja läpäisevälle maaperälle rakennetuilla työpaikoilla. Jos työtila sijaitsee maanpinnasta lukien toisessa tai sitä ylemmässä kerroksessa, radonpitoisuutta ei kuitenkaan tarvitse mitata.

– Jos yritys on vasta hakemassa toimitilaa, on hyvä etukäteen selvittää tilojen radonpitoisuus, neuvoo ylitarkastaja Olli Holmgren Säteilyturvakeskuksesta.

Työpaikat, joissa radonpitoisuus pitää selvittää

Jokainen työnantaja on velvollinen selvittämään työtilojen radonpitoisuuden, jos on syytä epäillä, että toimenpidearvo voi ylittyä. Työpaikan radonpitoisuus tulee mitata ainakin:

  • kaikissa osittain tai kokonaan maan alla sijaitsevissa työtiloissa
  • kunnissa, joissa mitatuista radonpitoisuuden vuosikeskiarvoista vähintään 10 prosenttia ylittää arvon 300 Bq/m³
  • työpaikoilla, jotka sijaitsevat harjuilla tai muilla hyvin ilmaa läpäisevillä sora- tai hiekkamuodostumilla koko maassa
  • vesilaitoksilla, jotka käsittelevät pohjavettä, jos vesi pääsee kosketuksiin sisäilman kanssa.

Tilat, joissa työskennellään vähintään 20 tuntia vuodessa (= noin 6 minuuttia päivässä), tulee mitata.

Lisätietoa STUK

STUK ylläpitää luetteloa kunnista, joissa mitatuista radonpitoisuuden vuosikeskiarvoista vähintään 10 prosenttia ylittää arvon 300 Bq/m³.

Kuva: Shutterstock

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje