Lyhyet

Kansallinen etätyöpäivä 8. lokakuuta: työpaikalle vinkit etätyöhön

| Teksti: Sanna Alajoki

Kansallista etätyöpäivää vietetään tänä vuonna 8. lokakuuta. Tässä vinkkejä työpaikan etätyökäytäntöjen luomiseen:

 1. Etätyöntekijää koskevat samat työsuhteen säännöt, kuin jos työ tehtäisiin varsinaisella työpaikalla. Kyse on vain tavasta organisoida työtä.
 2. Etätyön ehdot on hyvä määritellä kirjallisesti. Myös erillinen etätyösopimus on mahdollista laatia.
 3. Etätyösopimus ei saa olla ristiriidassa kansallisen työlainsäädännön kanssa. Työaikalaki ei automaattisesti sovellu etätyöhön, sillä työtä tehdään usein olosuhteissa, joissa työnantaja ei voi valvoa siihen käytettävää aikaa. Työn seurannassa kannattaa tällöin siirtyä ajan mittaamisesta tulosten mittaamiseen ja kehittää siihen soveltuvia tulosmittareita.
 4. Etätyö edellyttää työntekijältä kykyä itsenäiseen ajankäyttöön sekä molemminpuolista luottamuksen ja vastuun ilmapiiriä työntekijän ja työnjohdon välillä. Organisaation yhteiset pelisäännöt ovat tarpeen.
 5. Etätyötä tekevälle tulee antaa mahdollisuus keskittyä omiin työtehtäviinsä. Esimiehen ja muun työyhteisön kanssa voidaan sopia, miten etätyöläinen on tavoitettavissa. Sama pätee toisinpäin: milloin työyhteisön jäsenet ovat muualla työtään tekevän tavoitettavissa.
 6. Toimivan kommunikoinnin rakentamisessa auttaa esimerkiksi viikoittainen virtuaalipalaveri, videovälitteiset Skype-lounaat eri työpisteissä työskentelevien kesken sekä se, että koko työyhteisö hallitsee pikaviestinten käytön.
 7. Säännölliset kohtaamiset kasvokkain lujittavat yhteisöllisyyttä ja rakentavat luottamusta.
 8. Johtajan on huolehdittava, että etätyötä tekevä saa tarvittavan tuen. Työtilannetta, -määrää ja stressitasoa on hyvä arvioida säännöllisesti. Myös etätyön kuormittavuudesta on hyvä keskustella.
 9. Myös etätyötä tekevällä pitää olla käytössään it-tuki, hänen työergonomiastaan täytyy huolehtia, ja työntekijän pitää tarvittaessa saada apua ajankäytön hallintaan.
 10. Sosiaalisen median työkäytöstä voidaan laatia erilliset säännöt, jotta etätyötä tekevä ei koe velvollisuudekseen olla jatkuvasti somen tavoitettavissa.
 11. Etätyöntekijä on oikeutettu työhuonevähennykseen ja muihin vastaaviin tulonhankkimiskulujen vähennyksiin, ellei työnantaja maksa etätyötilasta vuokraa.
 12. Etätyö ei sovi kaikille. Sitä tekevällä pitää olla oikeus palata normaaliin työjärjestelyyn niin halutessaan.
 13. Lakisääteinen tapaturmavakuutus on voimassa myös etätyössä. Vahingot korvataan kuitenkin vain selkeästi työhön liittyvissä tilanteissa. Esimerkiksi kaatuminen wc-käynnillä ei kuulu korvattavuuden piiriin. Sen sijaan työtapaturmaksi katsotaan se, jos etätyöläinen kompastuu mattoon hakiessaan tulostetta toisesta huoneesta.
 14. Vapaaehtoinen etätyövakuutus kattaa myös taukojen aikana sattuneet vahingot. Jos työnantaja vakuuttaa henkilökunnan vapaa-ajan vakuutuksella, myös etätyöläisen vakuutusturva laajenee.
Modern lifestyle background
Kuva: Thinkstockphotos

Asiantuntijoina sosiologian dosentti Pasi Pyöriä Tampereen yliopistosta, erikoistutkija Minna Janhonen Työterveyslaitoksesta, esimiestyön kehittäjä Ulla Vilkman Masters Suomi Oy:stä ja asiantuntija Päivi Rauramo Työturvallisuuskeskuksesta.

Toimittaja Katja Pulkkisen laatima lista on osa etätyötä koskevaa artikkelia, joka on julkaistu Työ Terveys Turvallisuus -lehdessä 4/2015.

Kansallisen etätyöpäivän kampanjasivut: www.etatyopaiva.fi

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje