Blogi

Yksilöt vaarassa – yleiset työsuojelutoimet eivät aina riitä takaamaan työntekijän turvallisuutta

| Kuva: Juha Somby

Nuori työntekijä kuoli työtapaturmassa Oulussa. Käräjäoikeus antoi tuomionsa työturvallisuusrikoksesta ja kuolemantuottamuksesta nyt yli neljä vuotta myöhemmin.

Tapahtumahetkellä nuori oli ollut työmaalla yksin ja valmistanut kuivajäätä, jonka teossa vapautuu hiilidioksidia. Hiilidioksidi syrjäytti hapen huoneilmasta, ja 18-vuotias ihminen kuoli hapenpuutteeseen.

Työnantajan laatimassa käyttöohjeessa ei mainittu, että ilmastointi täytyy kytkeä päälle kuivajäälaitetta käytettäessä. Perehdytys ja ohjaus ei ollut ollut riittävää.

Tietenkään näin keskeistä työturvallisuuteen vaikuttavaa tekijää ei edes saa jättää inhimillisen virheen varaan. Käräjäoikeus katsoikin, että laitteen käyttö ilman ilmastointia olisi pitänyt estää teknisesti.

Vaikuttivatko Oulun tapaukseen työntekijän nuoruus ja kokemattomuus? Olisiko työnantajan pitänyt olla tarkempana, kun kyseessä oli nuori työntekijä? Olisiko kokenut työntekijä tunnistanut vaaratilanteen? Ainakaan työnantaja ei sitä tunnistanut. Vaarojen arviointi oli jäänyt tekemättä.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti vastikään työturvallisuuslain velvoitteiden tiukentamisesta. Viesti oli, että yleisesti vaikuttavat työsuojelutoimenpiteet eivät aina ole riittäviä, kun varmistetaan yksittäisen työntekijän turvallisuutta ja terveyttä. Lainsäätäjä muistuttaa, että ihmisillä on erilaiset edellytykset suoriutua työssä ja ne voivat vaihdella työuran eri vaiheissa.

Lainmuutoksen taustalla on tavoite vähentää varhaista työelämästä poistumista ikähaarukan yläpäästä. Tiedotteessa mainitaan, että iän lisäksi esimerkiksi työntekijän kielitaito voi aiheuttaa yksilöllisiä rajoitteita ja tarpeita. Laissa on lueteltu seuraavat: työntekijän ikä, ikääntyminen, sukupuoli, ammattitaito ja muut hänen henkilökohtaiset edellytyksensä.

Sama lainmuutos tuo yksilöllisten ominaisuuksien lisäksi täsmennyksiä myös työuupumusta aiheuttavien vaaratekijöiden arviointiin. Kuormitusta ja vaaraa työssä voivat aiheuttaa esimerkiksi liiallinen työ- tai tietomäärä, jatkuvat keskeytykset, vaikeat asiakastilanteet sekä epäkohdat työyhteisön vuorovaikutuksessa.

Vaikeuskerroin kasvaakin merkittävästi, kun arvioinnissa ovat mukana sekä psykososiaalinen kuormitus että yksilölliset ominaisuudet. Työnantajan tulisi varmistaa, että esihenkilöt osaavat tunnistaa vaarat ja arvioida niiden yksilöllisiä vaikutuksia.

Tuleeko työntekijän mahdollista liiallista kuormittumista arvioida esimerkiksi terveydentilan perusteella? Ja mitkä rajoitteet ja tarpeet työnantajan edustajalla voivat ylipäätään olla tiedossa?

Vaikuttaako yksilöllisyyden huomioimisen vaatimus jopa työnantajan haluun palkata ikääntyneitä tai sellaisia työntekijöitä, joilla on rajoitteita? Hyvä tarkoitus voi näin kääntyä heille jopa haitaksi.

 

Tietoa työkyvyn tuen terveystarkastuksista

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje