Työturvallisuus

Homesiivous tutuksi kolmen vaiheen kautta

| Teksti: Päivi Haavisto | Kuva: Poistoa Oy

Poistoa Oy satsaa perehdytykseen muun muassa tekemällä työvaiheista videoita. Erikoissiivouksessa työtapoihin pitää kiinnittää erityistä huomiota.

Perehdytys on yrittäjä ja rakennusterveysasiantuntija Niina Kestille tärkeä aihe. Kouluttamisen menetelmät ja oppiminen kiinnostavat häntä yleensäkin, sillä hän on opettanut homesiivousta paitsi Poistoa Oy:n omalle henkilökunnalle myös rakennusterveyden ja siivousalan opiskelijoille, opettajille ja yrittäjille ympäri maata.

– Omassa yrityksessä olemme kehittäneet perehdytystä henkilökunnan kanssa. Myös Työturvallisuuskeskuksen ja tapaturmavakuutusyhtiön kanssa olemme tehneet paljon yhteistyötä, Kesti kertoo.

Homesiivous on mekaanista käsityötä, ja Poistoa on myös aktiivisesti tutkinut ja kehittänyt siivousmenetelmiä. Homesiivouksen lisäksi yritys tekee paljon kuitusiivousta. Mineraalivillakuituja voi irrota huoneen sisäilmaan ja pinnoille esimerkiksi ilmanvaihtojärjestelmän äänieristeistä ja rikkoutuneista akustiikkalevyistä.

Kuitusiivouksessa noudatetaan Työterveyslaitoksen ohjeistusta. Kiinteistöjä käydään puhdistamassa eri puolilla Suomea, mutta irtaimen puhdistamista varten Poistoalla on omat tilat Turussa.

Osastoiduissa ja kohdepoistoin varustetuissa tiloissa puhdistetaan esimerkiksi arkistoja, historiallisesti arvokkaita materiaaleja, koulujen soittimia, sähkölaitteita ja kalusteita.

Perehdytys kolmivaiheisesti

Työsuojeluvaltuutettu ja kehittämisvastaava Eetu Juurinen kertoo, että tärkein muutos perehdytyksessä on ollut sen järjestäminen kolmivaiheiseksi.

Alkuperehdytys annetaan uudelle työntekijälle samalla, kun työsopimus laaditaan. Sen jälkeen on työkohteessa työnjohtajan pitämä perehdytys.

– Tässä kohdeperehdytyksessä haastavinta on se, että sitä ei voi tehdä saman kaavan mukaan joka paikassa. Jokaista työkohdetta varten pitää olla oma perehdytys, koska työtehtävät ja kohteiden erityispiirteet vaihtelevat, Juurinen sanoo.

Kolmas vaihe on ”jälkiperehdytys”, jossa asioita kerrataan työnjohdon tai esimiehen kanssa.

– Asiat jäävät paremmin mieleen, kun niitä käsitellään monivaiheisesti, Niina Kesti perustelee.

Hän toteaa, että alussa kuvataan myös yritykseen liittyvää työelämää.

– Tämän vuosituhannen aikana aikuistuneiden johtamisessa on otettava huomioon, että he aloittavat työelämän vanhempana kuin aiemmat sukupolvet. Esimerkiksi kesätyökokemusta ei välttämättä ole. Tämä asia liittyy myös turvallisuuteen.

Videot avuksi oppimiseen

Toistaiseksi perehdytysmateriaalit ovat luettavassa muodossa, mutta parhaillaan yrityksessä tehdään työvaiheista lyhyitä videoita. Tämä tukee kohdeperehdytystä.

Esimerkiksi ylläpitosiivouksessa yksi videon aiheista voi olla wc:n siivous. Siinä tärkeää on aseptiikka eli se, että siivouksessa edetään puhtaammasta likaisempaan.

Aiheet voivat liittyä myös suojavaatteisiin. Erikoissiivouksessa ne on osattava pukea ja riisua oikealla tavalla, jotta ei itse altistu tai vie epäpuhtauksia puhtaaseen tilaan. Samoin tietoa tarvitaan eri työvälineiden käytöstä; joissakin töissä tarvitaan esimerkiksi henkilönostimia, ja niiden kanssa pitää osata käyttää myös turvavaljaita.

– Homesiivouksessa on paljon työvaiheita, joten materiaalia on runsaasti. Osa ihmisistä oppii paremmin näkemällä, osa kuulemalla. Näin voidaan huomioida kaikkien tarpeet, Niina Kesti toteaa.

Hän suunnittelee, että tulevaisuudessa työelämän oppeja voitaisiin jakaa myös tietokonepelin avulla.

Suojautuminen on tärkeää

Paikallinen yrittäjäjärjestö ja LähiTapiola palkitsivat Poistoa Oy:n viime vuoden lopulla Työturvallisuusteko 2019 Varsinais-Suomessa -palkinnolla.

Perusteluissa mainittiin pitkäjänteinen, tapaturmia vähentävä ennakoiva työ. Esimerkeiksi nostettiin henkilönsuojainten kattava käyttö sekä läheltä piti -tilanteiden läpikäyminen ja niistä oppiminen.

Suurin osa työntekijöistä tekee erikoispuhdistusta, kuten home- tai kuitusiivousta. Eetu Juurinen kertoo, että erikoissiivoukset tehdään täysissä suojaimissa. Silloin päällä ovat kertakäyttöhaalarit, kengänsuojukset, suojakäsineet ja moottoroidut hengityksensuojaimet, joissa on kasvovisiiri.

Kestin mukaan henkilökohtaisia moottoroituja hengityksensuojaimia käytetään myös tavallisemmissa, esimerkiksi erityisen pölyisissä, kohteissa. Suodatinluokka on aina ylin eli A2/P3, joka suojaa kaasuilta ja hiukkasilta.

Moottoroidut hengityksensuojaimet ovat kalliita, mutta fyysisessä työssä niiden hengitysvastus on pienin.

– Suojainten käyttö on tärkeää, jotta ei kävisi niin kuin asbestin kanssa. Ettei vasta jälkikäteen havahduttaisi siihen, miten haitallista altistuminen on ollut. Koulutuksissa korostan aina oikeaa asennetta, johon ei kuulu ”ainahan pölyä on nielty” -ajattelu, Kesti sanoo.

Tapaturmantorjunta tepsii

Ennakoiva tapaturmantorjuntatyö on vaikuttanut siihen, että Poistoassa tapaturmataajuus on alle 10 poissaoloon johtanutta tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Kiinteistöalalla se on yleisesti noin 30. Sairauspoissaoloprosentti on 1,4.

– Tavalliset tapaturmat ovat kompastumisia, kaatumisia ja liukastumisia. Suojaimet haittaavat jonkin verran näkökenttää sivusuunnassa ja alaspäin. Talvella sattuu liukastumisia piha-alueilla. Myös viiltohaavoja tulee toisinaan, Kesti sanoo.

Läheltä piti -tapaukset ja turvallisuushavainnot ilmoitetaan omille työnjohtajille, jotka ovat mukana kentällä. Eetu Juurinen kertoo, että tapaukset käydään läpi viikkopalavereissa, joissa paikalla on koko työnjohto ja joista tieto kulkee kaikille työntekijöille. Myös asiakkaan tiloissa oleviin puutteisiin saadaan yhdessä tartuttua.

Kestin mukaan havainnot koskevat asiakaskohteissa monesti sähköön liittyviä asioita: rikkinäisiä koneita ja laitteita, pistorasioita, johtoja. Lisäksi teräviä pintoja on IV-konehuoneissa ja sisäkattolevyjen yläpuolella, missä IV-kanavat ja -johtokourut kulkevat.

 

Poistoa Oy

  • on turkulainen homesiivouksiin erikoistunut puhtausalan yritys.
  • tekee homesiivousten lisäksi paljon myös kuitusiivousta.
  • työllistää valtakunnallisesti yli sata ammattilaista.
  • huomioitavat työturvallisuusriskit: homeet, mikrobit ja kuidut.
  • tyypillisimmät työtapaturmat: liukastumiset ja kompastumiset.

Kuvissa: Home- ja kuitusiivouksessa käytetään täyttä suojavarustusta, johon kuuluu moottoroitu hengityksensuojain. Eetu Juurinen imuroi pinnoilta kuituja.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje