Työturvallisuus

Oopperan 3D-näyttämö visualisoi vaaranpaikat

Taidealoilla on totuttu tiiviisiin aikatauluihin ja vaihteleviin tuotantoihin, joissa taide on etusijalla ja tekijät joustavat. Tämä on johtanut usein siihen, että työn vaaroihin ja riskeihin ei ole suhtauduttu riittävän vakavasti. Alan työtapaturmataajuus on keskivertoa korkeampi, vaikka viime vuosina tilanne on parantunut.

| Teksti: Kirsi Väisänen | Kuva: Shutterstock
Esiintyjä häikäistyy valoista näyttämöllä.

Esittävissä taiteissa – teatterissa, oopperassa, baletissa ja sirkuksessa – näyttämö rakennetaan yleensä erilaiseksi jokaiseen tuotantoon. Lavalla on riskitekijöitä, eikä siellä voi esiintyä turvavarusteissa. Kohdevalot aiheuttavat häikäisyä. Näyttämöllä voi olla liikkuvia rakenteita ja eri korkeuksilla olevia tasoja. Viime hetken muutoksia voi tulla vielä ennen ensi-iltaa, joten uusia tilanteita ei aina ehditä arvioida riskien näkökulmasta.

Työturvallisuutta parantaakseen Suomen Kansallisooppera ja -baletti on ottanut käyttöön 3D-virtuaalinäyttämön, jonka avulla voidaan näyttämösuunnittelun lisäksi havainnollistaa vaaratilanteita ja oppia esimerkiksi läheltä piti -tapauksista. Työkalua käytetään kunkin produktion perehdytyksessä.

– Kun vaaratilanteet voi havainnollistaa virtuaalitekniikan avulla, ne on helpompi ymmärtää, myös silloin, kun työryhmässä on monia eri kieliä äidinkielenään puhuvia, sanoo turvallisuuspäällikkö Samuli Nuutinen.

Havainnollinen virtuaalinäyttämö tuo muitakin hyötyjä. Se parantaa näyttämötoimintojen suunnitelmia ja tuo ennakoitavuutta ja lisäaikaa sekä suunnitteluun että valmistukseen.

Kansallisooppera ja -baletti mukana kehittämässä työturvallisuutta

Työterveyslaitoksen Floor is Yours! -hankkeessa tutkittiin esittävän taiteen työtä ja kehitettiin työturvallisuutta parantavia työkaluja. Suomen Kansallisooppera ja -baletti oli yksi tutkimuksen yhteistyötahoista.

Esittävän taiteen turva- ja hyvinvointiraideri on sivusto, joka tarjoaa neuvoja ja työkaluja turvallisuuden hallintaan.

Sivustolta löytyy muun muassa esittävien taiteiden OiRA (Online Interactive Risk Assessment) -riskinarviointi. Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston ylläpitämän sovelluksen etuna on maksuttomuus ja helppokäyttöisyys. OiRA pitää sisällään toimialan työn keskeisimpiä vaara- ja haittatekijöitä sekä hallintatoimiehdotuksia näille.

 

 

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje