Työturvallisuus

Sähkökatko voi aiheuttaa turvallisuusriskin

Jos sähköpula uhkaa, työpaikalta saatetaan katkaista sähköt. Työnantajan tulee arvioida katkoksen työturvallisuusriskit etukäteen, muistuttaa työsuojeluviranomainen.

| Teksti: Kirsi Väisänen | Kuva: Shutterstock

– Sähkökatkon vaikutuksia työhön on syytä arvioida riittävän laajasti. Muun muassa työpaikan olosuhteisiin, työtehtäviin ja työpisteisiin sekä pelastautumiseen ja ensiapuun liittyvät seikat on syytä huomioida, painottaa tarkastaja Pia Anttonen Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Valaistus ja sen riittävyys on ensimmäinen varmistettava asia, myös ilmanvaihdon toimimattomuus ja muut rakennuksia koskeva tulee huomioida, kuten ovien, porttien ja hissien toiminta. Hätäpoistumisreittien valaistus ja ohjaus sekä esteettömyys on hyvä tarkistaa etukäteen.

Tuotanto ajetaan alas hallitusti

Sähkökatko estää työn jatkamisen sähkökäyttöisillä koneilla ja työvälineillä.

– On varmistettava, että sähköjen palautumisesta ei aiheudu vaaratilanteita. Jos työtehtävä itsessään ei edellytä työvälineen käyttöä, mutta työväline on käytössä turvallisuuden varmistamiseksi, tulee arvioida, onko työn jatkaminen mahdollista, Pia Anttonen sanoo.

Erityisen tärkeää on arvioida poikkeustilanteen aikana mahdollisesti sattuvat hätätilanteet. Ensiapu- ja pelastushenkilöt tulee nimetä, välineiden riittävyys ja kunto on varmistettava ja henkilöstölle on annettava riittävät ohjeet. Tarvitaanko kirjalliset ohjeet hätätilanteita varten? Välittyykö tieto joka suuntaan yhteisellä työpaikalla?

Työnantaja johtaa työpaikan työturvallisuutta. Vaarojen selvittämisen ja arvioinnin tulee kattaa työpaikan jokapäiväisten toimintojen lisäksi myös hätä- ja poikkeustilanteet.

– Vaarojen selvittämisen ja arvioinnin perusteella on valmistauduttava ja varauduttava ennakoitavissa oleviin poikkeusolosuhteisiin. Töiden jatkaminen sähkökatkon aikana on mahdollista, jos olosuhteet sen sallivat. Esimerkiksi huolto-, puhdistus- ja vastaavia töitä voi olla mahdollista tehdä, vaikka varsinainen työ keskeytyy, kertoo tarkastaja Pia Anttonen.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje