Työelämä

Suomalaiset kaipaavat omaa työpistettä ilman häiriötekijöitä

Ruoka-, toimitila- ja kiinteistöpalveluita asiakkailleen tarjoava Sodexo teetti kyselyn siitä, mitä työympäristöltä nyt kaivataan. Oma tila ja häiriöttömyys ovat vastaajille tärkeitä.

| Teksti: Kirsi Väisänen | Kuva: Shutterstock
Mies nojautuu työtuolissaan taaksepäin kädet niskassa. Hän on yksin työpisteellään.

Reilu tuhat työelämässä mukana olevaa suomalaista vastasi Sodexon teettämään kyselyyn, joka kartoitti työympäristöön liittyviä toiveita. Yli kolmannes heistä työskentelee täysin etänä ja ainoastaan kahdeksan prosenttia täysiaikaisesti työnantajan tarjoamissa toimitiloissa.

Jos suomalaiset saisivat valita työskentelypaikkansa vapaasti, hieman vajaa puolet tekisi töitä edelleen pääasiassa kotoa käsin, 40 prosenttia toimistolla ja kolmetoista prosenttia jossakin kolmannessa itse valitsemassaan paikassa, kuten kahvilassa tai kirjastossa.

Omaa työpistettä ja häiriöttömyyttä arvostetaan

Sodexolla mietitään nyt, onko pandemia-aika vieraannuttanut suomalaiset täysin toimitiloissa tapahtuvasta läsnätyöstä ja tulisiko työnantajien huolehtia entistä tarkemmin rauhallisen työskentelyn mahdollisuudesta työpaikoilla.

Kyselyssä nimittäin selvisi, että toimistotyöskentelyssä vastaajat arvostivat useimmin (37 prosenttia) omaa työpistettä. Toiseksi tärkein oli mahdollisuus työskennellä ilman häiriötekijöitä (25 prosenttia). Työpisteen ergonomiaa tärkeimpänä asiana pitää viidennes vastaajista.

Sodexo Suomen toimitusjohtaja Bianca Brink uskoo, että toimitilat eivät ole katoamassa mihinkään ja että niillä on tärkeä merkitys työyhteisön yhteen nitovana paikkana.

Toimitilamuutokset onnistuvat, kun työntekijöitä kuullaan

Yli puolet vastaajista kertoi, että kuluneiden kahden vuoden aikana työnantaja teki jonkinasteisia muutoksia toimitiloihin. Vähän yli puolet näistä muutoksista onnistui, mutta myös lähes puolet kertoo, että muutoksilla ei ollut joko muutosta aiempaan tai että asiat jopa muuttuivat huonompaan suuntaan.

Vain neljä kymmenestä kertoo työnantajansa kartoittaneen heidän mielipidettään työskentelytavoista ja toimitiloista. Työntekijöiden kuuleminen osana toimitilamuutosprojektia näyttää kuitenkin kannattavan. Kun muutosprojekti koettiin onnistuneeksi, lähes kaksi kolmesta kertoo, että heidän mielipiteitään työskentelytavoista ja toimitiloista kuunneltiin.

Brink näkee, että pandemia-aika on vaikuttanut suuresti työelämään ja sen tulisi vaikuttaa myös toimitiloihin. Muutoksia tulee tehdä työntekijöiden tarpeiden pohjalta, osallistaa heitä alusta asti ja viestiä muutoksesta aktiivisesti.

– Toimitilamuutokset eivät onnistu yhdessä yössä ja muutosten tulee olla sellaisia, että ne tukevat yrityskulttuuria. Hyvissä ajoin jo ennen varsinaisia muutostöitä tarvitaan muun muassa nykytilanteen kartoittamista, tavoitteiden asettamista ja suunnitelmaa tavoitteiden saavuttamiseksi. Asiantuntevan kumppanin hyödyntäminen kannattaa, Brink toteaa.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje