Lyhyet

Teknisen työn luokissa on edelleen vakavia tapaturmavaaroja

| Teksti: Sanna Alajoki

Peruskoulujen teknisen työn luokissa ja ammattioppilaitosten konesaleissa on edelleen paljon puutteita tapaturmien torjunnassa. Eniten puutteita on järjestelmällisessä vaarojen arvioinnissa, ja vakavimmat laiminlyönnit liittyvät koneiden suojausten puuttumiseen. Tämä on tullut ilmi Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelutarkastajien tekemissä tarkastuksissa, joissa on valvottu oppilaitosten työturvallisuutta.

Yleinen tapaturmariski teknisen työn tunnilla tai konesalissa on se, että käsi tarttuu suojaamattomaan koneeseen ja ruhjoutuu. Etelä-Suomen aluehallintovirastoon on tullut vuosien 2010–2013 aikana vuosittain 2–6 ilmoitusta vakavasta tapaturmasta, joka on sattunut oppilaitoksessa koneella tai laitteella työskennellessä. Vuosina 2014 ja 2015 vastaavia ilmoituksia ei ole tullut.

“Kuitenkin tarkastuksilla tulee edelleen toistuvasti vastaan suojaamattomia koneita. Jokaisen oppilaitoksen tulisi jo tietää, että koneiden suojaukset täytyy tarkistaa osana työturvallisuusriskien arviointia. Yksikin oppilaalle sattunut tapaturma on liikaa”, sanoo työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Oppilaitoksissa koneiden käytössä sattuneilla tapaturmilla on yleensä ollut monta tekijää.

Tässä niistä yleisimpiä: Oppilas oli unohtanut saamansa ohjeet turvallisesta työmenetelmästä. Oppilas toimi häiriötilanteessa vaistonvaraisesti ja vastoin ohjeita. Opettaja ei ollut paikalla työtilassa. Opettajana toimi sijainen, jonka perehdyttämisestä kyseisiin töihin ei ollut huolehdittu. Kone ei ollut määräysten mukainen. Työssä käytettävät suojavaatteet olivat liian suuria ja niissä oli liian pitkät hihat.

Teknisen työn ja konesalien turvallisuuden hallinnassa on oppilaitosten välillä isoja eroja. Valvontahavaintojen perusteella pienten kuntien oppilaitoksissa ja yksityiskouluissa on enemmän puutteita kuin isojen kuntien oppilaitoksissa. Isojen kuntien etuna on usein toimiva työsuojeluorganisaatio, joka antaa oppilaitoksille ohjeita ja työkaluja vaarojen arviointiin ja turvallisiin työtapoihin.

Rehtori ja opettaja vastaavat turvallisuudesta

Kun oppilaat tekevät harjoitustöitä oppitunnilla, he kuuluvat työturvallisuuslain piiriin. Vastuu oppilaan työturvallisuudesta on rehtorilla ja aineenopettajalla. Turvallisuuden varmistamiseksi oppilaitoksen tulee lain mukaan muun muassa:

  • arvioida tilojen, työvälineiden ja käytettävien aineiden työturvallisuus.
  • arvioida säännöllisesti joka koneen kohdalla työn vaarat noudattaen valtioneuvoston asetusta työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta.
  • suunnitella turvalliset työtavat – myös se, miten toimitaan, jos opettaja poistuu tilasta.
  • perehdyttää työntekijät ja oppilaat turvallisiin työtapoihin.
  • valvoa jatkuvasti työn turvallisuutta (mm. koneiden huolto ja läheltä piti -tilanteiden seuranta).

 

(Lähteenä Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje