Työturvallisuus

Turvallisuuskulttuurin trendit 2018

| Teksti: Kirsi Väisänen

NordSafety keräsi kolmatta kertaa kansainvälisen asiantuntijapaneelin ja kysyi sen näkemystä työelämän tärkeimmistä trendeistä turvallisuuskulttuurin näkökulmasta.

Asiantuntijat nostivat esille

1) ihmisen turvallisuuden tekijänä,
2) lisääntyneen tiedon hyödyntämisen sekä
3) huolen työturvallisuuden painoarvon vähenemisestä suhteessa työhyvinvointiin ja työn psykologisiin tekijöihin.

Ihminen luo turvallisuutta

Raportti nostaa ihmisen hyvän turvallisuuskulttuurin tekijäksi sen sijaan, että pitäisi tätä ongelmien ja tapaturmien syynä. Muutos asioiden johtamisesta ihmisten johtamiseen haastaa panelistien mukaan vanhat asenteet. Merkittävänä asiana nostettiin esiin tuore ISO 45001 -standardi ja sen vaatimat muutokset johtamisjärjestelmiin.

Toisena isona trendinä nähtiin nopeasti kehittyvä teknologia. Tietoa kerätään entistä enemmän. Organisaatiot eivät kuitenkaan hyödynnä teknologian mahdollistamaa analytiikkaa tehokkaasti työturvallisuuden kehittämisessä, vaan analytiikkajärjestelmät rakennetaan ensi sijassa business- ja liiketoimintatiedon raportointiin. Monet yritykset ovat vasta viime aikoina alkaneet kehittää turvallisuusraportointia.

Haasteista nostettiin esiin johdon kiinnostuksen väheneminen ja osaamisen katoaminen, jos ylimmän johdon työtehtävät, joissa turvallisuus, laatu ja ympäristö ovat keskiössä, vähenevät. Samalla työturvallisuuden pelättiin jatkossa olevan yhä enemmän henkilöstöjohdon varassa, jolloin tekninen työturvallisuus ja turvallisuusjohtaminen menettäisivät painoarvoaan työhyvinvoinnin ja psykologisten tekijöiden rinnalla.

Työturvallisuuden mobiiliteknologian innovaattori, NordSafety, on julkaissut vuosittaisen ”Safety Management Trend Report” -raportin, joka kerää yhteen alan kansainvälisten asiantuntijoiden ja tutkijoiden näkemyksiä vuoden 2018 trendeistä turvallisuusjohtamisessa ja -teknologiassa.

Teksti: Kirsi Väisänen

Kuva: Nordsafety

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje