Lyhyet

Työn vaaroja ei ollut arvioitu – sakkoja työnantajalle

| Teksti: Helinä Kujala

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut puolueen nuorisojärjestön 850 euron yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi nuorisojärjestön puheenjohtaja tuomittiin kymmeneen päiväsakkoon samasta rikoksesta.

Tapauksessa oli kyse työssä kuormittumisesta sekä laiminlyönneistä, jotka koskivat työhön liittyvien haittojen ja vaarojen selvittämistä ja arviointia.

Nuorisojärjestön pääsihteerinä toiminut työntekijä oli kuormittunut työssään niin, että hänen terveytensä oli vaarantunut. Kun puheenjohtaja oli saanut asiasta tiedon, hän oli toiminut työturvallisuuslain mukaisesti, joten tältä osin käräjäoikeus hylkäsi syytteen.

Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, ettei pääsihteerin työhön liittyviä vaaroja ja haittoja ollut lain edellyttämällä tavalla selvitetty. Järjestön puheenjohtaja ei ollut tehnyt selvitystä, eikä sitä ollut tehty myöskään edellisen puheenjohtajan kaudella.

Työnantajan kuuluu selvittää ja arvioida työn haitta- ja vaaratekijät, myös psykososiaaliset kuormitustekijät. Niitä ovat esimerkiksi työaikajärjestelyihin, työn määrään ja työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyvät tekijät, jotka voivat aiheuttaa työntekijöille haitallista työkuormitusta.

Käräjäoikeus katsoi, ettei pelkästään lähiesimiehen ja työntekijän välillä käytyjä keskusteluja tai sovittujen asioiden toteuttamista voitu pitää työturvallisuuslain tarkoittamana vaarojen selvittämisenä ja arviointina. Sen, että riskit on arvioitu, pitää olla todennettavissa.

Vaarojen arviointi koskee myös asiantuntijatyötä

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen lakimies Laura Kantola muistuttaa, että työn vaarojen selvittämis- ja arviointivelvollisuus koskee myös työnantajia, joiden työntekijät tekevät asiantuntijatyötä.

Työnantajan ei tarvitse käyttää riskien arvioinnissa tietyn mallin mukaista menetelmää. Tavoitteena on, että kaikki mahdolliset työhön liittyvät vaara- ja haittatekijät käydään läpi. Tunnistettujen vaaratekijöiden merkitys työntekijöiden terveydelle arvioidaan, ja tämän perusteella määritellään, miten haitallista työkuormitusta torjutaan.

Jos kuormitustekijästä aiheutuva terveysvaara on merkittävä, toimenpiteiden tulee kohdistua syihin. Jos esimerkiksi työmäärä aiheuttaa merkittävää terveysvaaraa, on selkeytettävä työprosessit, mitoitettava työ uudelleen tai varmistettava henkilöstöresurssien riittävyys.

 

Lähde: Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote 6.9.2021

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje