Lyhyet

Vartijan kokema haitallinen työkuormitus toi tuomion esihenkilöille

| Teksti: Helinä Kujala

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut kaksi työnantajan edustajaa työturvallisuusrikoksesta ja tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Työnantajan edustajat eivät olleet esihenkilöinä puuttuneet vartijan työssään kokemaan haitalliseen kuormitukseen. Toinen esimiehistä sai 40 ja toinen 30 päiväsakkoa.

Poliisivankilassa työskennelleen vartijan kuormittuminen johtui runsaasta yövuorojen määrästä. Hänellä oli aiemmin ollut yövuoroja tavallista vähemmän, mutta työnantaja oli edellyttänyt kevennetyn työvuorojärjestelyn lopettamista, jotta työvuorot saadaan hoidetuksi olemassa olevilla resursseilla.

Vartijan terveys vaarantui, kun hänen yövuoronsa lisääntyivät merkittävästi loppuvuodesta 2018 alkaen. Hänen esimiehensä ja tämän esimies saivat vartijan tilanteesta tiedon alkuvuodesta 2019. He eivät kuitenkaan puuttuneet yövuorojärjestelyyn mutta ryhtyivät järjestämään asiasta työterveysneuvottelua. Työntekijää oli myös ohjeistettu selvittämään, voisiko hän vaihtaa meneillään olleessa työvuorojaksossa työvuoroja muiden työntekijöiden kanssa.

Haitalliseen työkuormitukseen on puututtava heti

Käräjäoikeus totesi, että työvuorojen muuttaminen oli jätetty työntekijän vastuulle. Se katsoi myös, että resurssivajeeseen vedonneet työnantajan edustajat olisivat voineet informoida organisaation ylintä johtoa työntekijätarpeesta, mitä he eivät kuitenkaan olleet tehneet. Työnantaja ei voi resurssisyistä olla puuttumatta työntekijän haitalliseen kuormittumiseen.

Kun työnantaja saa tiedon työntekijän kuormittumisesta, sen velvollisuus on viipymättä etsiä ratkaisua tilanteeseen. Ensin on selvitettävä, mitkä tekijät työssä aiheuttavat kuormittumista. Apuna on tarvittaessa käytettävä työterveyshuollon asiantuntemusta.

– Kun syyt ovat selvillä, työnantajan on ryhdyttävä toimiin työkuormituksen vähentämiseksi käytettävissään olevin keinoin. Kuten käräjäoikeus on tuomiossaan katsonut, työnantajan toimien pitää olla sellaisia, joilla on välitön vaikutus haitallisen työkuormituksen taustalla oleviin syihin, jotta työkuormitus todellisuudessa saadaan vähentymään, sanoo työsuojelun lakimies Laura Kantola Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

 

Lähde: Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote 28.4.2022

Kommentit

  1. Asiallinen ja hyvä juttu. Kaikkea ei voi jättää yksittäisen työntekijän vastuulle.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje