Työelämä

Hallitus aikoo puuttua uudella toimenpideohjelmalla työperäiseen hyväksikäyttöön

Työllisyyden ja yrittäjyyden ministerityöryhmä hyväksyi 15.2.2024 toimenpideohjelman, joka uudistaa työlainsäädäntöä, lisää viranomaisyhteistyötä ja neuvontaa.

| Teksti: Kirsi Väisänen | Kuva: Shutterstock

Hallitus aikoo puuttua työperäiseen hyväksikäyttöön laajan toimenpideohjelmansa avulla.  Hallituskauden aikana uudistetaan tältä osin lainsäädäntöä ja lisätään viranomaisten yhteistyötä.

Työperäisen maahanmuuton edistäminen edellyttää, että ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön puututaan tehokkaasti ja ennakoiden.

– Suomi tarvitsee kansainvälistä työvoimaa vastaamaan työmarkkinoiden osaajapulaan. Samalla väärinkäytöksiin tulee puuttua aktiivisesti, jotta Suomeen tulevat ihmiset voivat työskennellä turvallisissa ja oikeudenmukaisissa oloissa. Tämän pyrimme varmistamaan toimenpideohjelman laaja-alaisilla toimilla, työministeri Arto Satonen sanoo.

Viime vuosina Suomessa on paljastunut ennätysmäärä työperäisiä hyväksikäyttötapauksia ja epäilyjä. Toimenpideohjelma sisältää lainsäädäntöuudistuksia, viranomaisten yhteistyön ja tiedonvaihdon lisäämistä sekä panostuksia neuvontaan ja tietoisuuden lisäämiseen eri vaiheissa. Monien suunniteltujen keinojen tavoitteena on helpottaa hyväksikäytön ja ihmiskaupan tunnistamista ja ilmituloa.

Harmaan talouden, talousrikollisuuden sekä hyväksikäytön vastaiseen työhön osallistuvien viranomaisten toimintaedellytykset turvataan ja yhteistyötä kehitetään. Työperäisten oleskelulupien ennakko- ja jälkivalvontaan panostetaan, jotta epäkohtia muun muassa palkanmaksussa voidaan havaita yhä tehokkaammin. Yrittäjyyden ja työsuhteen välistä rajanvetoa selkeytetään ja uhrien asemaa parannetaan.

Työnantajat saavat työkaluja hyväksikäytön torjuntaan

Hallitus täydentää Suomen työvoimaa ensisijaisesti EU/ETA-maista, minkä lisäksi kansainvälistä rekrytointia edistetään kohdennetusti kolmansista maista. Työperäisen maahanmuuton edistäminen vaatii hyväksikäytön vastaisia toimia aina lähtömaista Suomessa työskentelyyn.

– Torjunta vaatii laajamittaista yhteistyötä, jossa myös työnantajilla on keskeinen rooli. Työnantajien yhteiskuntavastuuta ja eettistä kansainvälistä rekrytointia vahvistetaan muun muassa luomalla kriteeristö luotettavien kumppanien tunnistamiseen Suomessa, työministeri Satonen kertoo.

Samalla varmistetaan, että työntekijät saavat riittävää tietoa oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä suomalaista työmarkkinoista. Tukea ja tietoa tulee saada eri vaiheissa ja eri kielillä.

Lisäksi hallitus kiristää rangaistuksia ja tehostaa rikosvastuun toteutumista rikoksesta epäillyn oikeusturvasta huolehtien.

Työperäisen hyväksikäytön vastaisen toimenpideohjelman työryhmä jatkaa työtään vuoteen 2027 saakka. Ohjelma on työstetty tiiviissä yhteistyössä ulkomaalaisten työntekijöiden ja yrittäjien työehto- ja lupavalvonta-asioiden neuvottelukunnan kanssa, jossa myös työmarkkinaosapuolet ovat edustettuina.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje