Lyhyet

Kahdelle yrittäjälle sakkoja työnantajan ulkomaalaisrikkomuksesta

| Teksti: Helinä Kujala

Pohjanmaan käräjäoikeudessa on ollut käsiteltävänä kaksi tapausta, jotka liittyvät EU:n ulkopuolisesta maasta tulleen työvoiman käyttöön. Kummassakin tapauksessa elinkeinonharjoittaja tuomittiin päiväsakkoihin muun muassa työnantajan ulkomaalaisrikkomuksesta.

Ensimmäisessä tapauksessa vaasalaisella elinkeinonharjoittajalla oli palveluksessaan EU:n ulkopuolisen maan kansalainen, jolla ei ollut voimassa olevaa Suomessa työntekoon oikeuttavaa lupaa. Työnantaja ei ollut myöskään toimittanut TE-toimistolle ulkomaalaislain vaatimaa selvitystä ja vakuutusta kahden muun EU:n ulkopuolisen maan kansalaisen työnteon keskeisistä ehdoista. Lisäksi puutteita oli työsopimuksissa.

Elinkeinonharjoittaja tuomittiin 40 päiväsakkoon luvattoman ulkomaalaisen työvoiman käytöstä, työsopimuslakirikkomuksesta sekä työnantajan ulkomaalaisrikkomuksesta.

Toiselle yrittäjälle 45 päiväsakkoa

Myöskään toisessa tapauksessa työantaja ei ollut toimittanut TE-toimistolle selvitystä ja vakuutusta EU:n ulkopuolisen maan kansalaisen työnteon keskeisistä ehdoista. Lisäksi työantaja ei ollut pitänyt työaikakirjanpitoa eikä laatinut työvuoroluetteloa työpaikalle.

Käräjäoikeus tuomitsi vaasalaisen elinkeinonharjoittajan 45 päiväsakkoon työaikasuojelurikoksesta, työaikarikkomuksesta sekä työnantajan ulkomaalaisrikkomuksesta. Työnantajan todettiin tietävän velvollisuuksistaan, koska tämä oli aiemminkin saanut tuomion vastaavista rikoksista.

Myös ensimmäisessä tapauksessa työnantaja oli jatkanut lainvastaista menettelyään saamastaan viranomaisohjeistuksesta huolimatta. Työantaja oli myös aiemmin tuomittu sakkoihin työnantajan ulkomaalaisrikkomuksesta.

Työantajan on aina varmistettava ja myös säilytettävä tieto siitä, että ulkomaalaisella työntekijällä on työntekijän oleskelulupa tai että hän ei sellaista tarvitse. Lisäksi työnantajan on muun muassa ilmoitettava ulkomaalaislain edellyttämiä tietoja TE-toimistolle sekä työntekijöiden edustajalle työpaikalla.

(Lähteenä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedotteet.)

Lue lisää ulkomaisen työvoiman käyttö koskevista määräyksistä:  Ulkomaisen työvoiman käyttö vaatii tarkkuutta

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje