Työelämä

Lisää ymmärrystä aikuisten oppimisvaikeuksiin

Työpaikoilla tarvitaan lisää tietoa lukivaikeuksista ja muistakin oppimisvaikeuksista sekä käytännön ratkaisuja ja tukea oppimisvaikeuksien kanssa elämiseen.

| Teksti: Kaisa Into | Kuva: Thinkstockphotos

TUTKIMUSTEN MUKAAN 5–10 prosentilla suomalaisista on vaikeuksia lukemisessa tai kirjoittamisessa.
– Yleisyyden arvioinnissa on olennaista, miten lukivaikeus määritellään. Sitä ei voi mitata yksiselitteisesti esimerkiksi verikokeella. Kyseessä on jatkumo, jonka toiseen päähän sijoittuvilla ihmisillä voidaan katsoa olevan häiriö tai jonkinasteisia vaikeuksia, sanoo neuropsykologian erikoispsykologi Johanna Nukari Kuntoutussäätiöstä.
Joskus lukivaikeuksien jäljille päästään puheterapeutin tai erityisopettajan avulla. Työntekijä voi myös teh-dä verkossa suuntaa antavan testin, mutta tarkemman selvityksen saa vain neuropsykologin avulla.
– Aikuisen on kuitenkin usein vaikea päästä perusteellisiin selvityksiin. Jos työntekijä epäilee, että hänellä on lukivaikeus, hän voi ottaa asian puheeksi työterveyshuollossa ja saada ehkä sitä kautta lähetteen tutkimuksiin.

OPPIMISVAIKEUTTA VOI PITÄÄ yksityisasiana, mutta joskus siitä kertominen on hyödyllistä esimerkiksi työjärjestelyjen kannalta. Kun työntekijä tietää, millainen oppimisvaikeus hänellä on, hän voi ottaa asian luottamuksellisesti puheeksi vaikkapa kehityskeskustelussa. Esimieheltä asia vaatii ymmärtäväisyyttä ja hienovaraisuutta.
– Olisi tietenkin hienoa, jos oppimisvaikeudet otettaisiin työpaikoilla huomioon mahdollisimman hyvin. Työtehtäviä ja työoloja voitaisiin mukauttaa esimerkiksi säätelemällä kirjallisen työn määrää, Nukari sanoo.
Hänen mukaansa selontekojen laatimisen voisi antaa nopeiden lukijoiden tehtäväksi aloilla, joissa työntekijät tekevät päätöksiä kirjallisen aineiston pohjalta. Hitaammat lukijat voisivat hoitaa tapaukset, joihin liittyy vähemmän aineistoja. Myös työnantaja hyötyy järkeenkäyvistä ratkaisusta: lukeminen nopeutuu ja työt sujuvat rivakammin.
Nukari on huomannut, että nykyinen kiivastahtinen ja tekstipainotteinen työelämä kuormittaa joitakin työntekijöitä tavallista enemmän. Avokonttorin äänimaisema voi heikentää tarkkaavaisuutta ja kuormittaa työmuistia, ja jatkuvat keskeytykset tekevät lukemisen entistäkin vaikeammaksi.
Myös moniin käytännönläheisiin ammatteihin kuuluu entistä enemmän tekstityötä.
– Lastenhoitaja saattaa huomata joutuneensa tilanteeseen, jossa hänen pitää kirjoittaa vanhemmille joka päivä lyhyt kuvaus lapsen päivästä. Se voi olla joillekuille ylivoimaista. Keittäjänkin työnkuvaan voi nykyään kuulua yllättävän paljon luetteloiden ja raporttien laatimista.

OPPIMISVAIKEUDET EIVÄT LIITY vain lukemiseen ja kirjoittamiseen. Nukarin mukaan hahmotusvaikeuksista pitäisi puhua nykyistä enemmän, sillä niitä ei vielä tunnisteta riittävästi. Niihin voi liittyä esimerkiksi avaruudellisen hahmottamisen vaikeuksia, kuten ongelmia koon, etäisyyden tai muodon arvioinnissa tai tuottamisessa.
Käytännössä vaikkapa kokilla voi olla vaikeuksia hahmottaa ruoka-aineiden mittasuhteita tai rakennusmiehellä rakennuspiirustuksia. Näönvaraisen arvioinnin hankaluudet voivat aiheuttaa vaikeuksia myös esimerkiksi liikenteessä.
Kenenkään ei kuitenkaan tulisi jäädä työelämän ulkopuolelle sellaisen vaikeuden vuoksi, jota ei osata tarkasti määrittää tai hoitaa. Nukari kertoo, että saatavilla on erilaisia apuvälineitä, kuten skannereita tai skannaavia kyniä. Tietokoneen voi myös laittaa lukemaan tekstin ääneen, jos haluaa tarkistaa kirjoittamansa.
Työpaikalla kaikkien ja etenkin esimiesten tulisi Nukarin mielestä tunnistaa oppimisvaikeudet yleisellä tasolla ja tarjota tukea, sillä vaihtoehtoja on olemassa.
– Kaikki voittavat, kun asioihin puututaan oikealla tavalla ja hyvässä hengessä. Myös työnantaja hyötyy, kun työntekijä voi tehdä töitä vahvuuksiensa varassa. Silloin hän voi paremmin ja saa aikaan entistä enemmän, Nukari sanoo.

Teksti on osa laajempaa artikkelia, joka on julkaistu Työ Terveys Turvallisuus -lehden numerossa 6/2016.

Lisää aiheesta

www.lukihairio.fi/tunnistaminen
Pikatesti: www.lukihairio.fi.testisivu
www.lukihairio.fi/mista-apua/apuvalineita
www.oppimisvaikeus.fi/tunnistus
www.erilaistenoppijoidenliitto.fi > Oppimisvaikeudet > Miten lukivaikeus näkyy

Kommentit

  1. Hyvä juttu! Voisi ottaa adhd:n esimerkiksi kehittyksellisistä ominaisuuksista, joilla voi olla dramaattinen vaikutus työ- ja toimintakykyyn. TTL:llä on osaamista tähän…

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje