Työelämä

Miksi brändäisin omaa osaamistani? – Asiantuntijat listaavat keskeiset hyödyt

Oman osaamisen esittely esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ei innosta valtaosaa, kertoo YTK:n kyselytutkimus. Asiantuntijat muistuttavat, että kyky tuoda osaamistaan esille on kaikille kuuluva työelämän perustaito, joka helpottaa työnsaantia ja uralla etenemistä.

| Teksti: Kirsi Väisänen | Kuva: Shutterstock

Yleisen työttömyyskassan YTK:n jäsenkyselyn yli 16 000 vastaajasta vain joka kymmenes kertoi pitävänsä oman osaamisen brändäämisestä ja peräti kolmasosalle se oli epämiellyttävää.

Kolmasosa vastaajista ajatteli osaamisensa esittelyn julkisesti olevan normaali osa nykypäivän työelämää, kun taas joka neljäs uskoi, ettei ilmiö kosketa itseä. Tulokset olivat samansuuntaisia kaikissa ikäryhmissä.

– Tulos ei yllättänyt, vaikka oman osaamisen markkinointi on keskeinen osa nykyistä työelämää. Onkin syytä pohtia, miten asiasta voitaisiin tehdä helpommin lähestyttävä niin nuorille kuin työelämän konkareillekin, sanoo YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen.

Brändäyksellä on turhaan huono maine

YTK:n haastattelemat asiantuntijat toteavat osaamisen brändäyksen kärsivän perusteettoman huonosta maineesta. Sosiaalisen myynnin ammattilainen ja konsultti Sani Leinon mielestä omasta osaamisesta kertominen on valtavan tärkeää. Hän uskoo, että vastaajat liittävät brändäämiseen mielikuvan keinotekoisesta kiiltokuvan luomisesta.

Viestintäasiantuntija ja lehtori Kati Koivunen on samoilla linjoilla.
– Suomessa ajatellaan, että brändääminen tekee asioista epäaitoja. Markkinointi ja kaupallistaminen ovat meillä melkeinpä kirosanoja, mikä on harmi. Kyse on kuitenkin jokaisen omasta urapääomasta: siitä, että oma ura, verkostot ja osaaminen ovat omassa hallussa.

Ei tarvitse olla valtakunnallisesti tunnettu osaaja

Sosiaalisen median käyttö on suurelle osalle suomalaisista tuttua. Kuitenkaan omaa osaamista ei juuri haluta esitellä.

Molemmat asiantuntijat uskovat, että asiaan vaikuttavat liian kapeat mielikuvat, jotka rakentuvat näkyvimpien vaikuttajien ja ajatusjohtajien perusteella. Ajatellaan, että omallakin kohdalla asiantuntijabrändin rakentamisen pitäisi tarkoittaa tuhansien someseuraajien ja julkkiksen statuksen tavoittelua.

Sani Leinon mukaan on olennaista, että osaaminen tunnetaan itselle relevantissa kohderyhmässä. Ei tarvitse olla laajasti tunnettu hyötyäkseen itsensä brändäämisestä.

 

YTK:n Jäsenpulssi-jäsenkysely toteutettiin kaikille YTK:n jäsenille lähetettynä verkkokyselynä 1.–12.6.2022. Yhteensä vastaajia oli 16 324.

Viisi syytä, miksi oman osaamisen esittelyä kannattaa opetella

  1. Saat helpommin töitä

Useiden tutkimusten mukaan oman osaamisen brändääminen vaikuttaa suoraan henkilön työllistettävyyteen eli siihen, millaista lisäarvoa työntekijän nähdään tarjoavan työnantajalle. Tämä taas on suoraan kytköksissä varsinaiseen työllistymiseen.

  1. Tunnet paremmin itsesi ja osaamisesi

Omaa asiantuntijabrändiä rakentaessa tulee mietittyä kunnolla omia vahvuuksiaan, arvojaan ja tavoitteitaan. Tällä taas on tutkitusti vaikutusta muun muassa työtyytyväisyyteen, motivaatioon sekä useisiin työelämätaitoihin, kuten ajan hallintaan, itsensä johtamiseen ja verkostoitumistaitoihin. Nämä kaikki taas osaltaan lisäävät merkittävästi työllistettävyyttä.

  1. Sosiaalinen pääoma lisää myös taloudellista pääomaa

Kun saavutat näkyvyyttä ja ajatuksiasi arvostetaan alan sisällä, syntyy positiivinen kierre ja kanssasi halutaan tehdä yhteistyötä. Tästä taas seuraa useimmiten taloudellistakin hyötyä, sillä voit valita hommasi ja pyytää enemmän palkkaa tai palkkiota.

  1. Luottamus lisääntyy

Nykyään työurat ovat pirstoutuneita ja töitä tehdään erilaisissa kokoonpanoissa. On suureksi eduksi, jos osaamisesi tunnetaan. Luottamus uusien ihmisten kanssa syntyy nopeammin ja yhteistyö helpottuu.

  1. Löydät piilotyöpaikkoja

Työt kulkevat yhä enemmän verkostojen ja suorahakujen kautta alasta ja tasosta riippumatta. Moni työpaikka ei tule koskaan edes hakuun. Työntekijä voi myös tarjota osaamistaan, vaikkei paikka olisi edes avoinna. Tässä vahva oma asiantuntijabrändi on suuri etu.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje