Työelämä

Persoonallisuus määrittää sijoittumista työmarkkinoilla

Sosiaaliset henkilöt sijoittuvat todennäköisemmin julkiselle sektorille, kun taas järjestelmälliset ja oppimishaluiset päätyvät yksityisen työnantajan palvelukseen.

| Teksti: Kirsi Väisänen | Kuva: Shutterstock

Aiemmat tutkimukset ovat jo osoittaneet, että persoonallisuus saattaa ennustaa tiettyihin ammatteihin tai yrittäjäksi päätymistä, ansioita tai työttömyyttä. Tuoreesta Etla-tutkimuksesta käy ilmi, että luonteenpiirteet vaikuttavat myös siihen, minne sijoitutaan työmarkkinoilla.

Etlan tutkimuspäällikkö Terhi Maczulskij’n ja Jutta Viinikaisen (Jyväskylän yliopisto) tutkimus tarkastelee kahdeksan eri luonteenpiirteen yhteyttä henkilön päätymiseen joko julkisen tai yksityisen työnantajan palvelukseen.

Tulokset osoittavat, että sosiaaliset henkilöt sijoittuvat todennäköisemmin julkiselle sektorille. Sosiaalisuus kasvattaa myös todennäköisyyttä sille, että työura siellä on pitkä.

Sosiaalisten henkilöiden lisäksi ekstrovertit yksilöt siirtyvät todennäköisemmin yksityiseltä julkiselle puolelle. Sen sijaan järjestelmälliset ja oppimishaluiset päätyvät todennäköisemmin yksityisen työnantajan palvelukseen. Näin on erityisesti järjestelmällisten miesten laita.

Sosiaalisuus julkisen sektorin ammateissa näyttäisi liittyvän parempaan työssä suoriutumiseen.

– Sosiaalisuuden havaitaan olevan positiivisessa yhteydessä erityisesti julkisen sektorin palkkoihin. Tämä voi heijastella hyvää vastaavuutta sosiaalisuuden ja työssä suoriutumisen välillä, Maczulskij toteaa.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje