Lyhyet

TEM käynnisti työelämän monimuotoisuusohjelman

| Teksti: Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote

Kieli, ihonväri ja nimi vaikeuttavat tutkitusti yhä rekrytointia suomalaisissa työpaikoissa. Ongelman torjumiseksi työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt maaliskuuhun 2023 asti kestävän työelämän monimuotoisuusohjelman, joka perustuu hallitusohjelmaan.

– Työelämän monimuotoisuuden ja syrjimättömyyden edistäminen on yksi keinoista parantaa työllisyyttämme ja antaa yrityksillemme parempi mahdollisuus menestyä kansainvälisessä kilpailussa. Mitä monimuotoisempia työyhteisömme ovat, sitä helpommin tänne on myös houkutella alojensa huippuosaajia ympäri maailmaa, työministeri Tuula Haatainen toteaa ohjelmaa käsittelevässä blogissaan TEM:n verkkosivuilla.

– Henkilöt, joiden nimi tai äidinkieli viittaavat taustaan Suomen ulkopuolelta saavat kutsuja työhaastatteluihin selvästi muita hakijoita vähemmän, vaikka heidän koulutuksensa, työkokemuksensa ja kielitaitonsa olisivat täysin sama, Haatainen jatkaa.

Ohjelman tavoitteena on, että yritykset ja organisaatiot hyötyvät monimuotoisuudesta ja maahanmuuttaneiden pääsy osaamistaan vastaaviin tehtäviin ja uralla eteneminen helpottuvat niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Pyrkimyksenä vähentää syrjintää

Ohjelman toimenpiteillä pyritään vähentämään työmarkkinoiden rakenteellista syrjintää ja rasismia lisäämällä työyhteisöjen tietoisuutta monimuotoisuuden hyödyistä sekä lisäämällä monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta koskevaa rekrytointi-, johtamis- ja muuta osaamista työelämässä.

Rekrytointisyrjinnän vastaisia ja anonyymiä rekrytointia edistäviä toimenpiteitä sisällytetään läpileikkaavasti ohjelman eri toimenpiteisiin. Monimuotoisuusohjelman kohderyhmänä ovat työnantajat ja työpaikat.

Työministeri Tuula Haataisen blogi: Teot rasismia vastaan työelämässä ovat tie menestyviin yrityksiin

Työelämän monimuotoisuusohjelman sivut

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje