Työturvallisuus

Turun ammatti­korkeakoulu uudisti opetus­labora­torioitaan

Monialaisuus ja työturvallisuus nousivat erityiseksi kehittämiskohteeksi, kun Turun ammattikorkeakoulu suunnitteli uuden laboratoriokokonaisuuden Kupittaan kampukselle. Opetus siirtyi sinne Sepänkadun kiinteistöstä syksyllä 2020.

| Teksti: Timo Vaskikari | Kuva: Turun ammattikorkeakoulu
Uuden laboratoriot

Kupittaan kampuksen uudessa EduCity-kiinteistössä on nyt laboratoriokerros, johon siirrettiin muutossa kaikkiaan yksitoista laboratoriota. Laboratorioiden väliin rakennetussa puuhatilassa opiskelijat voivat rakennella monialaisia projekteja, joissa tarvitaan laitteistoja eri laboratorioista.

Suunnittelun alkuvaiheessa perustettu ryhmä mietti, millainen olisi moderni opetuslaboratorioympäristö, joka palvelee opetusta ja yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. Hands on -ajattelun mukaisesti opiskelijat saavat käytännön opetusta laboratoriossa, jossa he tutustuvat työelämässä käytettäviin laitteisiin ja menetelmiin.

Jotta monialainen työskentely olisi mahdollista, laboratoriot haluttiin samaan kerrokseen. Vain lasiseinät erottavat eri alojen laboratorioita. Näin tilojen yhteiskäyttö ja ylläpito tehostuivat. Ero vanhaan on huomattava, sillä aiemmin laboratoriot sijaitsivat usein ympäristöissä, joita ei ollut alun perin suunniteltu laboratoriotoimintaan.

Uusien laitteistojen hankinnoissa huomioitiin teknologian kehityksen tulevaisuuden trendejä, kuten myös alueen yritysten tarpeita. Investointeja tehtiin muun muassa digitaalisen valmistuksen laitteisiin ja ohjelmistoihin.

Kehittämistä työturvallisuus edellä

Monialaisuuden lisäksi erityisenä kehittämiskohteena oli työturvallisuuden kehittäminen laboratorioiden toiminnassa. Muutto loi mahdollisuuden turvallisuusloikkaan, ja uusia toimintamalleja otettiinkin käyttöön.

Turun ammattikorkeakoulun kemiantekniikan laboratoriossa on pitkään kehitetty työturvallisuutta ja laatua. Laboratorio on voittanut valtakunnallisia turvallisuuspalkintoja.

Kemiantekniikan laboratorion toimintatavat ja käytänteet ohjasivat myös EduCityn laboratorioiden turvallisuuden suunnittelua. Tarkasteluun otettiin mukaan esimerkiksi Lean-toimintamalli, 5S-menetelmä, poikkeamien seuranta, raportointi ja turvallisuuskävelyt.

Työturvallisuus ymmärretään opetuksessa laajasti. Turvallisuus käsittää laboratoriolaitteisiin liittyvät työohjeet, laitteiden käyttöopastukset, käyttöluvat ja ylläpitopitosuunnitelmat, erilaiset seuranta- ja raportointijärjestelmät, mutta myös oikean asenteen ja toimintatavat työn tekemiseen.

Kulunvalvonta mahdollistaa luottamukselliset projektit

Kokonaisturvallisuutta opetustiloissa lisää kulkulupavaatimus. Laboratoriokerroksessa voivat liikkua vain ne, joilla on laboratoriovastaavien määrittelemä kulkuoikeus. Kulunvalvonnan ansiosta ympäristöön soveltuvat myös luottamuksellisuutta sisältävät projektit.

Samalla lisättiin käyttäjätunnistukset vaativiin valmistustekniikan laitteisiin. Näin laitteita voivat käyttää vain vaaditun käyttöturvallisuuskoulutuksen suorittaneet.

Tätä varten rakennettiin järjestelmä, johon kouluttaja syöttää tiedot, kun laitekohtainen käyttö- ja turvallisuuskoulutus on suoritettu ja laboratoriovastaavalle on annettu näyttö siitä, että henkilö osaa käyttää laitetta turvallisesti. Laboratoriovastaava rekisteröi konekohtaisen käyttöoikeuden toistaiseksi tai määräajaksi.

Turvallisuuden kehitystyö jatkuu ensi kevääseen. Turun ammattikorkeakoulun työsuojelu tarkastelee laboratoriotilojen toimivuutta työturvallisuuden kannalta ja antaa ehdotuksia turvallisuuden kehittämiseksi edelleen.

 

Jutun kirjoittaja Timo Vaskikari on tekniikka ja liiketoiminta -sektorin laatuasiantuntija Turun ammattikorkeakoulussa.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje