Työturvallisuus

Työn on oltava turvallista myös asiakkaan kotona – SafeKoti-hanke loi toimintamalleja

Sote-alalla yhä useampi työskentelee toisen kodissa. Työturvallisuuden varmistaminen asiakkaan kotona on hankalaa, koska mahdollisuudet vaikuttaa työympäristöön ovat rajalliset eikä yksityisasuntoja ole suunniteltu sote-alan työtehtäviin.

| Teksti: Kirsi Väisänen | Kuva: Shutterstock

Tampereen yliopiston SafeKoti-hanke kehitti toimintatapoja työn turvallisuuden edistämiseksi yksityishenkilöiden kotona. Hankkeeseen osallistui kotihoidon ja aikuissosiaalityön työntekijöitä sekä henkilökohtaisia avustajia.

Hankkeessa tunnistettiin monia työturvallisuutta heikentäviä tekijöitä verrattuna työskentelyyn laitoksissa. Työturvallisuus jää herkästi vähemmälle huomiolle kuin muut turvallisuuteen kuuluvat asiat, kuten potilas- ja lääketurvallisuus.

Työturvallisuuteen perehdyttäminen on usein vähäistä. Työntekijä ei pysty varautumaan asiakaskäyntiin, jos hän ei saa ennakkotietoa vaaroista. Tieto voi olla puutteellista esimerkiksi silloin, kun kohteessa työskentelee useampi henkilö ja turvallisuuteen liittyviä asioita ei kirjata.

Työntekijät kohtaavat tilanteita, joissa asiakas tai omaiset eivät halua muutoksia kotiin. Jos asiakas on toimintakykyinen ja pystyy päättämään omista asioistaan, ei asunnolle voida tehdä mitään ilman hänen suostumustaan. Kodin ahtaus ja sotkuisuus sekä puutteellinen valaistus voivat aiheuttaa ergonomia- ja työturvallisuushaasteita.

Häirintää, väkivallan uhkaa, altisteita

Kotikäynnillä voi olla vastassa aggressiivinen asiakas tai hänen perheenjäsenensä, joka käyttää sanallista tai fyysistä väkivaltaa. Toisen kotona suoritettavissa työtehtävissä vaaraa voivat aiheuttaa myös esimerkiksi altistuminen tartuntataudeille tai tuholaisille, puhdistus- ja desinfiointikemikaalit, ihovauriot terävistä lääkinnällisistä laitteista sekä asiakkaan tupakointi asiakaskäynnin aikana.

Työskentely-ympäristö voi olla turvaton monesta syystä. Asiakas tai hänen läheisensä voivat häiritä tai kohdella työntekijää epäasiallisesti. Asuinalue on ehkä rauhaton. Myös liikenne- tai keliolosuhteet aiheuttavat ongelmia työntekijöille.

Turvallisuusosaamista vahvistettava

Työntekijälle tulee olla selvää, ettei hänen tarvitse vaarantaa itseään työssään. Jotta asiakaskäynnin voi tehdä turvallisesti, työntekijöiden pitää osata havainnoida ympäristöään, ymmärtää perusasiat kohtaamistaan työturvallisuusuhista ja niiden ehkäisemisestä. Jos asiakkaan luona on turvallisuutta vaarantava tilanne tai olosuhde, työntekijän pitää noudattaa työnantajan ohjeita ja käyttää tarvittavia suojaimia ja apuvälineitä. Tutkimusta varten haastellut asiantuntijat pitivät tärkeänä käydä keskustelua siitä, miten toimitaan vaara- ja uhkatilanteissa.

SafeKoti-hankkeessa laadittiin materiaali, joka sisältää perehdytyksessä ja riskinarvioinnissa käytettäviä koosteita ja tarkistuslistoja. Materiaali on vapaasti hyödynnettävissä SafeKoti-hankesivustolla.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje