Työelämä

Työnantaja päättää vuosiloman ajankohdan – hänen tulee kuitenkin kuulla työntekijää asiassa

Työsuojeluviranomaisen työsuhdeneuvontaan tulee tällä hetkellä paljon yhteydenottoja koskien vuosiloman antamista ja vuosilomapalkkaa. Ensimmäiset palkansaajat ovat jo ehtineet tänä vuonna kesälomilleen.

| Teksti: Kirsi Väisänen | Kuva: Shutterstock

Työnantajan tulee ilmoittaa työntekijälle vuosiloman ajankohta viimeistään kuukausi ennen loman alkua. Jos tämä ei ole mahdollista, loman ajankohdasta voidaan ilmoittaa myöhemmin mutta kuitenkin viimeistään kahta viikkoa ennen loman alkamista. Työnantaja päättää vuosiloman ajankohdan, mutta hänen tulisi mahdollisuuksien mukaan huomioida työntekijän toiveet loman ajankohdasta.

– Kesäloma on pyrittävä antamaan yhdenjaksoisena. Työnantaja ja työntekijä saavat kuitenkin sopia, että työntekijä pitää 12 arkipäivää ylittävän loman osan yhdessä tai useammassa jaksossa, kertoo työsuojelutarkastaja Jukka Kurki.

Kesälomakausi on jo alkanut 2. toukokuuta, ja se päättyy 30. syyskuuta. Vuoden 2022 kesälomakaudella on annettava vuosiloma, joka on ansaittu 1.4.2021–31.3.2022 välisenä aikana. Vuosilomaa ansaitaan työsuhteen pituuden mukaan joko kaksi tai kaksi ja puoli arkipäivää kultakin täydeltä lomanmääräytymiskuukaudelta.

– Vuosilomapalkan lähtökohtana on, että se on säännölliseen tai keskipäiväpalkkaan perustuva. Vuosilomapalkka maksetaan juuri ennen loman alkua tai esimerkiksi jonain lomakauden tavanomaisena palkanmaksupäivänä, jos niin on sovittu, Jukka Kurki muistuttaa.

Osa-aikainen, voit olla oikeutettu vapaaseen

Myös osa-aikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä on oikeutettu kesälomakauden vapaaseen. Työntekijällä, joka sopimuksen mukaan tekee kaikkina kalenterikuukausina työtä alle 14 päivää tai 35 tuntia, on oikeus kahden arkipäivän vapaaseen kultakin kalenterikuukaudelta, jonka aikana hän on ollut työsuhteessa. Työntekijän on tällöin ilmoitettava halustaan käyttää vapaata ennen lomakauden alkua.

Vapaan ajalta ei makseta palkkaa vaan lomakorvaus. Lomakorvausta maksetaan myös työsuhteen päättyessä pitämättömistä lomapäivistä.

Vuosilomasta säädetään vuosilomalaissa (162/2005) ja jos työsuhteessa sovelletaan työehtosopimusta, voi siinä olla tarkentavia määräyksiä esimerkiksi lomarahaan liittyen.

Lisätietoja vuosilomasta löytyy Tyosuojelu.fi-verkkopalvelusta. Työsuojeluviranomaisten valtakunnallinen puhelinneuvonta toimii numerossa 0295 016 620 maanantaista perjantaihin klo 9.00–15.00.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje