Työelämä

Varhainen puuttuminen on työntekijänkin etu

| Teksti: Kirsi Väisänen

Vastuu työkyvyn seuraamisesta on esimiehellä. Työkyvyn ongelmiin tulee puuttua varhaisessa vaiheessa, koska kasaantuvat ongelmat voivat heikentää työelämässä pärjäämistä mainittavasti. Työpaikalle tulisi luoda malli tapauksiin, joissa työntekijä tarvitsee tukea vamman, sairauden tai muun syyn takia.

Työntekijöiden terveydentila voi vaihdella paljonkin uran ja yksittäisen työsuhteen aikana. Siksi ei kannata puhua osatyökykyisistä työntekijöistä ikään kuin he olisivat erillinen ryhmä, johon kuuluu pysyvästi tietyt vamma- tai sairauskriteerit täyttäviä henkilöitä.

Me kaikki saatamme olla osatyökykyisiä jossain vaiheessa työelämäpolkuamme. Vammojen tai sairauksien lisäksi erilaiset henkilökohtaiset kriisit voivat heikentää työkykyämme ainakin tilapäisesti.

– Yritykselle parasta olisi, että sillä olisi osaavat, motivoituneet ja mahdollisimman terveet työntekijät. Siksi pitää olla malli, yksinkertainen tapa, miten henkilöstön työkykyä voidaan seurata ja mitata, sanoo eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen asiakaspäällikkö Mikko Kesti. Hän avaa työkyvyn turvaamisen mallin merkitystä Ilmarisen YouTube-videolla.

Puutu heti ja anna tukea tarvittaessa

Vastuu työkyvyn seuraamisesta on esimiehillä. Kenenkään alentunutta työkykyä tai motivaatiota ei pidä suojella ja jättää puuttumatta asiaan. Esimiesten ei silti tarvitse tietää kaikkea työkyvyn tukemisen keinoista. Riittää, että he ovat yhteydessä työterveyshuoltoon, jonka kanssa tilannetta aletaan selvittää.

Varhainen puuttuminen ja tuki tarkoittavat esimerkiksi työntekijän, tämän lähiesimiehen ja työnantajan luottamuksellista keskustelua keinoista, joilla työntekijä voisi jatkaa työssään, vaikka hänen työkykynsä olisi alentunut.

Muun muassa Työn tukena -verkkosivusto tarjoaa apua tilanteisiin, joissa työntekijät tarvitsevat tukea työssä jatkamiseen jonkin vamman tai sairauden tai muun syyn takia. Sen materiaalia voi hyödyntää itseopiskelussa tai esimerkiksi HR- ja luottamushenkilöstön koulutuksissa. Materiaalin ovat koonneet Vates-säätiö, SAK ja Hyvinvointiala HALI ry.

Kaikkien roolit työkyvyn turvaamisessa kannattaa määritellä

Sen lisäksi, että puuttuminen voi ehkäistä työkyvyn heikentymistä, asian käsittely ja ratkaisujen haku vaikuttavat myös työntekijän motivaatioon.

On tärkeää määritellä niin esimiesten, henkilöstön, työterveyshuollon kuin työsuojelun edustajienkin roolit työkyvyn ylläpitämisessä. Ongelmien ehkäisyssä olennaista on, että esimiehet ylläpitävät työyhteisössä avointa keskustelukulttuuria. Ei silti riitä, että avoimuuteen kannustetaan, vaan työssä jaksamisesta puhumiselle kannattaa järjestää varta vasten aikaa ja tilaisuuksia.

– Jos jollakulla on ongelmia työstä selviytymisessä, lähiesimiehen tulisi selvittää, mistä on kysymys ja voiko tilannetta parantaa esimerkiksi työtehtäviä päivittämällä. Työyhteisön kesken kannattaa sopia säännöt siitä, miten toimitaan, jos huomaa työtoverin tai alaisen toiminnassa muutoksia, Vates-säätiön kehittämispäällikkö Kaija Ray painottaa.

Työnkuvan muutos yksi ratkaisukeino

Syyttely tai selän takana puhuminen pahentavat tilannetta. Monesti kaikkien – työntekijän, työyhteisön ja työnantajan – kannalta suotuisia ratkaisuvaihtoehtoja on useita.

Hyvänä esimerkkinä toimikoon maanrakennustyömaan tilanne, jossa työmaan esimies huomaa yhden työntekijän työtahdin hidastuneen. Tilanne ja osapuolten eri tulkinnat siitä on esitetty realistisesti Työturvallisuuskeskuksen sivulta Työkyvyn varhainen tuki löytyvällä videolla:

Työmaan etumies on ärtynyt siitä, että muut joutuvat tekemään yhden työntekijän töitä eikä projekti etene sovitusti. Hänen mielestään työntekijästä pitää päästä eroon. Työntekijä itse on eri mieltä ja uskoo, että aikataulu on liian tiukka. Hän on napit vastakkain esimiehen kanssa ja aikoo itse hakeutua etumieskoulutukseen.

Vaikka esimiehen velvollisuus on seurata henkilöstön työkykyä, tuen tarpeen voi havaita ja ottaa esille myös työntekijä itse, työtoveri, työsuojelun tai työterveyshuollon edustaja tai luottamusmies. Rakennustyömaan tapauksessa asian otti esiin esimies, mutta tilannetta päästiin ratkomaan rakentavasti vasta hänen esimiehensä, ilmeisesti yrityksen johtajan, kautta.

Johtaja kysyy, onko kehityskeskustelut käyty. Etumies kiertelee, mutta myöntää, että vaiheessa ovat. Keskusteluyhteyttä työntekijään ei tunnu syntyvän. Kahdenkeskisessä keskustelussa työntekijän kanssa johtaja toteaa, että työntekijä pitää etumiestään hankalana eikä näe oman työkykynsä mahdollisesti heikentyneen. Työ on raskasta, ja työntekijällä on jo ikää. Johtaja kutsuu molemmat osapuolet neuvotteluun.

Lopulta tilanteeseen löytyy luonteva ratkaisu. Kokenut työntekijä saa vastuulleen työhön perehdyttämistä ja opettamista, ja raskas työ jää vähemmälle. Etumieskoulutuksesta hän luopuu, eikä eläkeratkaisuja tarvitse miettiä. Näin varhaisen tuen malli voi parhaimmillaan toimia.

Tunnetko työterveysneuvottelun ja osasairauspäivärahan?

Hidastuneen työtahdin ohella muita työkyvyn ongelmiin viittaavia merkkejä voivat olla muun muassa toistuva työajan ylitys, myöhästelyt, välinpitämättömyys tehtäviä kohtaan, epäkohtelias käytös tai toistuva unohtelu. Päihtyneenä tai krapulassa työpaikalle tuleminen ovat jo näkyviä, vakavia merkkejä.

Käytännön keinovalikoimiin kuuluvat erilaisten varhaisen tuen mallien lisäksi muun muassa työterveysneuvottelut, osasairauspäiväraha ja kuntoutustuki. Työterveysneuvottelussa voidaan sopia vaikkapa ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteistä. Neuvottelut käydään työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon kesken.

– Työterveysneuvottelut voidaan käydä, vaikka työntekijällä ei olisi ollut yhtään sairauspoissaoloa. Jopa neljäsosalla neuvotteluihin osallistuvista näin onkin, Kaija Ray sanoo.

 

Tukea varhaiseen puuttumiseen tarjoaa Työn tukena -sivusto. Sivustolla on tietoa myös monimuotoisen työyhteisön hyödyistä. Aineisto on käytettävissä maksutta ja kirjautumatta.

Teksti: Kati Savela
Kuva: Shutterstock

Kommentit

  1. Jutussa puhutaan “etumiehestä”, tarkoitetaankohan sillä esimiestä, josta siitäkin mainitaan?

  2. Etumies on ammattinimike, jota käytetään pienehkön työryhmän johtajasta. Samaa tarkoittavia nimikkeitä ovat työryhmän vastaavaava, nokkamies tai kymppi. TTT-lehdessä 6/2018 sivulla 11 on esitelty yksi etumiehenä toimiva.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje