Lyhyet

Yhdenvertaisuuslakiin tuli muutoksia – yhdenvertaisuuden toteutumista on arvioitava myös työhönoton osalta

| Teksti: Kirsi Väisänen
Työsuojeluhallinto muistuttaa yhdenvertaisuuslakiin 1.6.2023 tulleista muutoksista.

  • Työnantajan yhdenvertaisuuden ­edistämisvelvoitetta on selkeytetty. Työnantajan on arvioitava yhdenvertaisuuden toteutumista ottaen huomioon kaikki yhdenvertaisuuslakiin kirjatut syrjintäperusteet. Arviointi täytyy tehdä myös työhönoton osalta.
  • Työpaikalla on oltava suunnitelma tarvittavista toimista yhdenvertaisuuden edistämiseksi, jos työnantajan palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Työpaikan yhdenvertaisuussuunnitelman tulee sisältää selvitys arvioinnin johtopäätöksistä sekä selvitys siitä, miten johtopäätöksiin on päädytty.
  • Yhdenvertaisuuslaissa kielletyn häirinnän määritelmän mukaan häirintä voi kohdistua yksilön lisäksi myös ihmisryhmään.
  • Kohtuullisia mukautuksia koskevaa lain kohtaa on tarkennettu siten, että kohtuullisia mukautuksia arvioitaessa tulee ottaa ensisijaisesti huomioon vammaisen henkilön tarpeet.
  • Lakiuudistuksen myötä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimivalta on laajentunut työelämään. Yhdenvertaisuuslain noudattamista työelämässä valvoo siten työsuojeluviranomaisen lisäksi myös yhdenvertaisuusvaltuutettu.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje