TYÖELÄKEUUDISTUS tuli voimaan vuoden alussa. Muutosten myötä eläkeikä nousee kolmella kuukaudella vuonna 1955 syntyneistä alkaen, ikäluokka kerrallaan. Muutokset eivät vaikuta eläkkeellä olevien etuihin, mutta työssä olevien työeläkkeen kertyminen muuttuu osittain.

Eläketurvakeskuksen tiedottaja Kimmo Kontio vastasi eläkeuudistuksesta ja eri elämäntilanteista kumpuaviin kysymyksiin.

 

1. Lykkäyskorotusta eläkeiän alarajalta ja osittainen varhennettu vanhuuseläke

Olen työssä ja täytän pian 64 vuotta. Miten minulle nyt kertyy eläkettä? Voisin jatkaa työssäni ainakin osa-aikaisesti. Siitä onkin ollut alustavasti puhetta työnantajan kanssa, mutta eikö mahdollisuus osa-aikaeläkkeeseen päättynyt vuodenvaihteessa?

ENNÄTIT viime vuonna saada 4,5 prosentin kertymää tuolloisista vuosiansioistasi. Jatkossa työansioista kertyy eläkettä 1,5 prosenttia vuosiansioista, mutta kertymäsi kasvaa myös lykkäyskorotuksella. Se on 0,4 prosenttia kertyneestä eläkkeestäsi kuukaudessa eli 4,8 prosenttia vuodessa.
Ikäisesi voi ottaa kertyneestä eläkkeestään maksuun 25 tai 50 prosenttia. Tätä osittaista varhennettua vanhuuseläkettä ei voi keskeyttää tai lakkauttaa. Osittaista vanhuuseläkettä ei myönnetä, jos eläkkeensaajalle maksetaan jo työeläkettä.
Kuten aiemmin osa-aikaeläkkeessä, työ ei ole sidoksissa osittaiseen vanhuuseläkkeeseen, mutta työansio kerryttää tulevaa vanhuuseläkettäsi 1,5 prosenttia vuodessa. Kun aikanaan jäät kokonaan vanhuuseläkkeelle, työeläkkeeseesi lisätään osittaisen vanhuuseläkkeen aikana saamasi kertymä sekä lykkäyskorotus.
Jos työntekijä jää osittaiselle vanhuuseläkkeelle 61 vuoden ja vanhuuseläkeiän alarajan välillä, varhennettuun osaan tehdään 0,4 prosentin pysyvä vähennys jokaista omaa alinta vanhuuseläkeikää edeltävää varhennuskuukautta kohti.

 

2. Eläkettä kertyy monin tavoin ja palkkakerroin säilyttää sen arvon

Olen 23-vuotias pian valmistuva sairaanhoitaja, ja katsoin eläketietoni netistä. Eläkekertymäni on vain 150 euroa kuukaudessa. Miten sillä kukaan tulee toimeen?

OPISKELIJANA et ole vielä ehtinyt olla työelämässä. Sinulle lienee kertynyt työeläkettä kesätöistä tai muista tilapäistöistä 18 ikävuodesta alkaen. Kun aloitat vakituisen työn, ansiosi kasvavat ja kerryttävät joka vuosi eläkettä 1,5 prosenttia ansioistasi.
Arvio on tähän mennessä kertynyt eläke. Kertymä kasvaa vielä kymmeniä vuosia. Lisäksi AMK-tutkintosi kerryttää eläkettäsi yhtä paljon kuin neljän vuoden työ 727 euron kuukausipalkalla. Eläkekertymäsi arvoa tarkistetaan suhteessa rahanarvon muutokseen palkkakertoimella, jossa ansiotason osuus on 80 prosenttia ja hintatason 20 prosenttia. Niin eläkkeesi säilyttää arvonsa ja on tulevaisuudessa aivan eri luokkaa kuin työeläkeotteellasi nyt näkyvä määrä.
Tämän vuoden alusta alkaen eläkettä kertyy 17 ikävuodesta lähtien, mutta muutos koskee vuonna 2000 tai sitä myöhemmin syntyneitä. Ennen vuotta 2005 ikäraja oli 23 vuotta.

 

3. Eläkeuudistus kohentaa työeläketurvaa

Olen kuullut, että uudistuksen jälkeen työeläkettä kertyy aiempaa paremmin. Keski-ikäisenä kaipaisin kyllä lisää virtaa työhöni, mutta voiko parannus pitää paikkansa?

PALKANSAAJAN eläkkeen perusteena olevat ansiot ovat edelleen pitkälti samat kuin verotettava tulo. Sen sijaan kertymäsäännöksiin tuli vuoden 2017 alussa oleellisia muutoksia. Eläkeiän nosto pidentää eläkkeiden kertymäaikaa ja parantaa eläkkeiden laskentaa edunsaajalle sekä vanhuuseläkkeissä että työkyvyttömyyseläkkeissä.
Merkittävää on, että palkansaajan osaa eläkemaksusta ei enää vähennetä eläkettä laskettaessa. Ennen vuotta 2017 todellinen kertymä oli maksun vähentämisen vuoksi noin 1,4 prosenttia. Vaikka kertymä on edelleen 1,5 prosenttia, eläkettä kertyy nyt aiempaa enemmän.
Työeläkeuudistuksen jälkeen aiemmat kertymät säilyvät ja vaikuttavat omalla painollaan työeläkkeen määrään.

 

Kirjoittaja, ”eläkenalle” Kimmo Kontio työskentelee tiedottajana Eläketurvakeskuksessa. ETK on edustettuna TTT-lehden toimitusneuvostossa.

KUVA ETK

Juttu on julkaistu Työ Terveys Turvallisuus -lehdessä 1/2017.

 

LISÄÄ AIHEESTA

Kimmo Kontion artikkeli Työ Terveys Turvallisuus -lehdessä 4/2016, s. 24–27: Eläkeuudistus 2017 – mitä se minulle kuuluu?

www.elakeuudistus.fi

 

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje