Lyhyet

CE-merkintä ei takaa työvälineen turvallisuutta

| Teksti: Sanna Alajoki

Vaikka työvälineessä on CE-merkki, se ei ole tae turvallisuudesta. Sen vuoksi työnantajalle jää velvollisuus varmistaa, että työskentely on vaaratonta. Näin on linjannut Pirkanmaan käräjäoikeus ratkaisussaan.

Käsiteltävänä olivat Ylöjärvellä kesällä 2012 sattunut työtapaturma ja siihen liittyneet työturvallisuusmääräysten rikkomiset. Työntekijän tehtävänä oli porata pystyjyrsimellä reikiä pieniin muovikappaleisiin. Työn alla oli 220 kappaleen sarja, ja hän oli jo porannut useita kappaleita. Työntekijä vaihtoi jyrsimelle kappaletta koneen käydessä. Tällöin vasemman käden käsine tarttui jyrsimen suojaamattomaan terään ja työntekijä sai vammoja sormiinsa.

Työsuojeluviranomainen katsoi, että työnantaja oli rikkonut työturvallisuusmääräyksiä vaarojen selvittämisen ja arvioinnin, jyrsimen suojauksen sekä työntekijälle annettavan opetuksen ja ohjauksen osalta.

Käräjäoikeus katsoi, ettei jyrsimessä ole ollut työtapaturman hetkellä tai sitä ennen minkäänlaista terän ja istukan eli karan suojaa. Vastaajat olivat laittaneet jyrsimeen suojan vasta onnettomuuden jälkeen. Vastaajat kertoivat laittaneensa suojan vain viranomaisten mahdollisten vaatimusten johdosta, ei sen vuoksi, että se olisi tehnyt jyrsimestä turvallisemman.

Vastaajat vetosivat oikeudessa siihen, että jyrsin oli CE-merkitty. Käräjäoikeus totesi, että CE-merkintä ja vaatimustenmukaisuusvakuutus eivät yksinään ole riittävä tae koneen turvallisuudesta. Työnantajan on ennen koneen käyttöönottoa ja käytön aikana otettava huomioon työturvallisuusmääräykset, jotka koskevat työvälineiden vaarojen poistamista ja työntekijöiden suojaamista. Määräysten mukaisesti on myös toimittava. Lisäksi kyseisen jyrsimen käyttöohjeesta ilmeni, että koneessa olisi pitänyt käyttää suojusta karan ympärillä ja ettei suojuksen vaarapuolelle saisi koskaan kurottaa.

Ylöjärveläisen muovialan yrityksen toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja saivat 20 päiväsakkoa eli 500 ja 400 euron sakot työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta. Lisäksi heidät ja yhtiö tuomittiin maksamaan entiselle työntekijälleen työtapaturmassa aiheutuneista vammoista ja oikeudenkäyntikuluista yhteensä yli 9 000 euroa.

 

(Lähteenä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje