Terveenä eläkkeelle Lujatalosta -toiminta toi yritykselle voiton Euroopan työterveys- ja turvallisuusviraston kilpailussa.

– Eläkeuudistus on lisännyt painetta työssä jatkamisen tukemiseen erityisesti rakennusalalla. Tämä on saanut meidätkin kehittämään keinoja ikääntyvien ihmisten työkyvyn ylläpitämiseksi, toteaa Lujatalon työhyvinvointipäällikkö Sari Tiainen.

Kilpailun osallistujat arvioitiin ensin kansallisella tasolla. Sen jälkeen Euroopan raati valitsi lopulliset voittajat. Tuomaristo painotti valinnassaan erityisesti Lujatalon kehittämiä keinoja työkykyongelmien varhaiseen tunnistamiseen.

Lujatalo käyttää muun muassa osasairauspäivärahaa ja työkokeiluja, jotka toimivat kevennetyn työhön paluun keinoina. Työtehtäviä myös muokataan ja työntekijöitä koulutetaan uudelleen, jos työkyvyn muutokset niin vaativat. Yritys tekee yhteistyötä eläkevakuutusyhtiön ja työterveyshuollon kanssa.

Rakennustyötä tekevät kärsivät usein tuki- ja liikuntaelinvaivoista. Oireilu alkaa yleensä jo alle 50-vuotiaana. Työnjohtotehtävät kuormittavat puolestaan henkisesti.

– Järjestelyt ovat kaikkien osapuolten etu. Tärkeintä on se, että ihminen pystyy jatkamaan työkykyään vastaavassa työssä normaaliin eläkeikään saakka. Tämä ei ensi ajattelemalta kuulosta kovin helpolta rakennusalalla. Lujatalossa vanhuuseläkkeelle jäävien määrä on koko ajan lisääntynyt, ja vain muutamia joutuu jäämään vuosittain työkyvyttömyyseläkkeelle, kertoo Sari Tiainen.

Myös sairauslomat ovat vähentyneet, kun ongelmiin on puututtu ajoissa. Se on edellyttänyt asennemuutosta niin työntekijöiltä kuin esimiehiltä.

Kaikki tekevät turvallisuus­havaintoja

Asennemuutosta on tapahtunut myös työturvallisuuskulttuurissa. Lujatalon kehittämä TurvaApp-sovellus kulkee nyt jokaisella työntekijällä puhelimessa mukana. Sen avulla kaikki voivat tehdä turvallisuushavaintoja.

Turvallisuushavaintojen määrät ovatkin selkeästi kasvaneet: omakohtaisuus ja osallistuminen lisäävät kiinnostusta epäkohtien korjaamiseen.

Neljä vuotta sitten Lujatalo sai EU-kilpailussa kunniamaininnan.

– Kansainvälisiin kilpailuihin osallistuminen on hyvä mittari oman osaamisemme arvioimisessa. Vastavuoroisesti saamme erinomaisia ideoita toimivista käytännöistä ja toisaalta taas ymmärryksen siitä, mihin ei kannata panostaa, sanoo työturvallisuuspäällikkö Jukka Moilanen.

Kilpailuun osallistuminen vaatii tarkkaa omien prosessien tarkastelua ja johdonmukaista toimintaa. – Kansainvälisesti osaamistamme mittaamalla saamme viestin, että teemme oikeita asioita, Sari Tiainen sanoo.

Kaksivuotiskausittain järjestettävän kilpailun palkinnot jaettiin Maltalla huhtikuussa.

 

Tästä on kyse

  • Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) järjestää Terveellinen työ -kampanjan yhteistyössä Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja puheenjohtajavaltion kanssa. Kampanjoihin liittyy tunnustuksen antaminen työterveyden ja työturvallisuuden merkittävästä ja innovatiivisesta edistämisestä.
  • Vuosien 2016–2017 kampanjan aiheena on terveellinen työ elämän eri vaiheissa. Siihen liittyvässä kilpailussa tunnustukset annettiin yrityksille ja organisaatioille, jotka ovat vahvasti sitoutuneet työvoiman ikääntymisen hallintaan. Työkyvystä huolehtiminen on koko työuran mittainen asia.
  • Palkitun Lujatalon lisäksi EU-OSHA:n kansainvälinen tuomaristo myönsi kunniamaininnan Teknologiateollisuus ry:n Strategisella työhyvinvoinnilla pitkiä työuria -toimintatavalle. Teknologiateollisuus ry on yhdessä työntekijäliittojen kanssa kehittänyt yrityksille työhyvinvointiin ja työturvallisuuteen keskittyvän Työkaari kantaa -hankkeen. (Lisää aiheesta: TTT-lehti 6/2016, Työhyvinvoinnin kehittäminen ei aina vaadi isoja investointeja, s. 28-31.)

 

Palkintoa vastaanottamassa Maltalla olivat Lujatalon työturvallisuuspäällikkö Jukka Moilanen (vas.), työhyvinvointipäällikkö Sari Tiainen ja työsuojeluvaltuutettu Kari Laitinen.

Juttu on julkaistu Työ Terveys Turvallisuus -lehdessä 3/2017.

 

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje