Lyhyet

Hyvä valaistus ja heijastavat vaatteet turvaksi töihin pimeällä

| Teksti: Sanna Alajoki

Pimeä vuodenaika lisää työtapaturmien riskiä monilla aloilla. Tyypillinen pimeän aiheuttama työtapaturma liittyy esimerkiksi liikenteeseen, jos joudutaan syystä tai toisesta työskentelemään liikennealueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Vaara voi vaania myös tehtaiden pimeillä piha-alueilla erityisesti silloin, kun työkoneita on liikkeessä.

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että tällaisia tapaturmia tai läheltä piti -tilanteita ehkäistään parhaiten siten, että työtilat sekä sellaisina käytettävät ulkotilat on riittävästi valaistu ja että työntekijät käyttävät näkyvää varoitusvaatetusta. Varoitusvaatteen merkitys korostuu töissä, joissa työntekijää ei voida täysin suojata esimerkiksi työkoneilta tai ajoneuvoliikenteeltä. Heijastavat vaatteet olisi hyvä säilyttää esimerkiksi ajoneuvossa niin, että ne olisivat helposti käyttöön otettavissa.

Työnantajan velvollisuus on valvoa, että työpaikalla on riittävät valaistusolosuhteet ja että työntekijät käyttävät asianmukaista varoitusvaatetusta. Työntekijän velvollisuus on noudattaa työnantajan antamia ohjeita.

Työsuojeluviranomainen valvoo aloja, joilla työskennellään pimeässä, ja puuttuu tarvittaessa työnantajan laiminlyönteihin.

Lisätietoja:
Lounais-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue: työolosuhdepäivystys puh. 0295 018 000

(Lähde: Lounais-Suomen Aluehallintoviraston uutiskirje)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje