Lyhyet

Kaupungin vammaispalvelujen edustajille sakkoja työsyrjinnästä

| Teksti: Helinä Kujala

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus on tuominnut kaupungin vammaispalvelujen kahdelle työnantajan edustajalle 30 päiväsakkoa työsyrjinnästä sekä virkavelvollisuuden rikkomisesta. Tuomio ei ole lainvoimainen.

Työnhakija oli hakenut vammaispalvelujen avoimia virkoja, joiden pätevyysvaatimukset hän täytti. Hän oli kertonut työhaastattelussa vammaisuudestaan ja siitä, että hän tarvitsee työssä henkilökohtaista avustajaa.

Virkoihin ei lopulta valittu ketään. Käräjäoikeus katsoi työnhakijan vammaisuuden vaikuttaneen siihen, ettei häntä valittu virkaan.

Työantajan edustajien mukaan syynä oli se, että työnhakijalla ei ollut riittävästi koulutuksen jälkeen kertynyttä työkokemusta. Työnhakijalle oli myös haastattelun jälkeisessä puhelinkeskustelussa sanottu, että tietoturvan kannalta olisi riski, jos asiakastilanteissa olisi ulkopuolinen henkilö työntekijän lisäksi.

Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa mukautuksiin

Käräjäoikeus kiinnitti huomiota siihen, että työhönottoilmoituksessa soveltuva työkokemus oli ilmoitettu vain eduksi katsottavaksi asiaksi, ei valinnan edellytykseksi. Oikeus ei pitänyt myöskään henkilökohtaisen avustajan käyttämistä hyväksyttävänä syynä jättää työnhakija valitsematta.

– Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa työnantajaa tekemään vammaisen työnhakijan tai työntekijän tarvitsemat kohtuulliset mukautukset, toteaa työsuojelun lakimies Laura Kantola Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.

Mukautusten tarkoituksena on turvata vammaiselle henkilölle yhdenvertaiset mahdollisuudet saada työtä, suoriutua työtehtävistään ja edetä työurallaan. Mukautukset voivat liittyä esimerkiksi työoloihin, apuvälineisiin ja työn organisointiin, eivätkä ne saa vaikuttaa työhönottopäätökseen.

 

Lähde: Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote 17.5.2023

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje