Työelämä

Kotitaloustyön teettäjän verotus kevenee

Vuosi 2022 tuo määräaikaisia muutoksia kotitalousvähennykseen. Kotitalous-, hoiva- ja hoitotyötä teettävä ja öljylämmityksestä luopuva hyötyvät muutoksesta. Entä mitä tulee tietää, jos itse palkkaa työntekijän?

| Teksti: Kirsi Väisänen | Kuva: Shutterstock
Tarkkaavainen, harmaapartainen mies kirjoittaa paperille tuijottaen läppäriä.

Helpottaisiko arkea, jos osan kodin siivouksesta ulkoistaisi? Omille vanhemmille voisi myös hankkia apua ja vaikka tietokoneen tai digiboksin asennuksen.

Kotitalousvähennyksen saa paitsi omassa asunnossa myös vanhempien luona ja vapaa-ajan asunnolla tehdyistä tavanomaisista kotitaloustöistä. Lastenhoito ja vanhusten ja vammaisten hoiva- ja hoitotyökin kuuluvat kotitalousvähennyksen piiriin.

Vuoden alusta lähtien kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöt ovat työn teettäjälle aiempia vuosia edullisempia. Vielä viime vuoden verotuksessa yritykseltä ostetun työn osuudesta sai vähentää 40 prosenttia ja vähennyksen määrä oli henkeä kohti korkeintaan 2 250 euroa. Määrä nousee tulevana vuonna 3 500 euroon, ja vähentää saa peräti 60 prosenttia työn osuudesta. Muutos koskee vuosia 2022–2023.

Kunnossapidon ja peruskunnostuksen vähennykset pysyvät ennallaan

Remonttitöiden vähennykset eivät juuri muutu edellisiin vuosiin verrattuna. Kunnossapito- ja peruskunnostustöistä vähennys on 40 prosenttia ja enimmäismäärä on 2 250. Vain öljylämmityksestä muuhun lämmitysmuotoon siirtyvän remonttia tuetaan runsaammin kuin ennen (60 prosenttia ja 3 500 euroa). Muutos koskee vuosia 2022–2027.

Kotitalousvähennyksen voi saada vain käyttäessään sellaisen yrityksen palvelua, joka on ilmoitettu ennakkoperintärekisteriin.

Kotitalousvähennys tehdään suoraan verosta

Koska kotitalousvähennysraja lasketaan verotettavaa henkilöä kohti, kahden hengen taloudessa rajat ovat kaksinkertaiset. Omavastuu on 100 euroa vuodessa henkeä kohti, joten jos vähennettävä euromäärä jää yhteensä alle 3 500 euron, puolisoista toisen kannattaa tehdä kotitalousvähennys. Silloin omavastuu maksetaan vain yhden kerran. Maksimivähennyksen verotettava saa käyttäessään palveluja 6 000 euron edestä.

Kotitalousvähennys tehdään suoraan verosta, jolloin sen vaikutus on suurempi kuin useimpien muiden verovähennysten. Esimerkiksi jos henkilö teettää ensi vuonna siivoustyötä 4 000 euron edestä, hän vähentää 60 prosenttia, joka on 2 400 euroa. Vähennyksen omavastuu on 100 euroa, jolloin työstä jää verovähennyksen jälkeen maksettavaksi 4 000 – 2 300 = 1 700 euroa. Jos palvelun arvo tänä vuonna oli sama 4 000 euroa, vuoden 2021 siivoukset maksoivat verotettavalle 800 euroa enemmän eli 2 500 euroa.

Vähennyksen voi huomioida ennakkoperinnässä

Uudet verokortit ovat jo saapuneet. Tammikuussa maksettavaan palkkaan käytetään vielä vuoden 2021 verokorttia, joten muutoksia veroprosenttiin ehtii hyvin hakea alkuvuodesta.

Jos kotitalousvähennystä aikoo hyödyntää tulevana vuonna, verotettavan kannattaa ilmoittaa suunnitellusta työstä jo ennakkoon. Tällöin kotitalousvähennys voidaan ottaa huomioon jo ennakkoperinnässä, jolloin veroprosentti laskee jonkin verran riippuen henkilön ansiotuloista ja teetetyn työn arvosta.

Kotitalousvähennyksestä voi tehdä ennakkoilmoituksen samalla, kun tekee uuden verokorttihakemuksen tai hakee uutta ennakkoveroa. Verokorttihakemuksella ei voi pelkästään ilmoittaa vähennystä, vaan samalla pitää ilmoittaa arvio ensi vuoden tuloista. Ilmoitus tehdään omavero.fi-palvelussa kohdassa Verokortit ja ennakkovero. Ilmoitusta varten työn tekevän yrityksen ja kustannusten tulisi olla selvillä.

Huomaa, että vähennykset tehdään aina kyseisen vuoden verotuksessa. Kun haet jälkikäteen veroilmoituksessa vähennyksiä tänä vuonna teetetyistä töistä, laskelmassa käytetään vuoden 2021 lukuja.

Kun palkkaat työntekijän

Jos itse palkkaa työntekijän työsuhteeseen, on huolehdittava työnantajavelvoitteista. Palkka ilmoitetaan Verohallinnon ylläpitämään tulorekisteriin, ja ennakonpidätys palkasta tehdään verokortin mukaan. Työnantajan tehtävä on huolehtia myös sairausvakuutusmaksun maksamisesta. Maksut suoritetaan Verohallinnon pankkitilille.

Vuosina 2022–23 kotitalous- ja hoivatyön osalta saa vähentää 30 prosenttia palkasta sekä palkkaan liittyvät työnantajan sivukulut. Samat edut saa ensi vuonna öljylämmityksestä luopuva remontin teettäjä vuoteen 2027 asti. Muiden remonttitöiden osalta kotitalousvähennys pysyy samana kuin viime vuonna eli vähennys on 15 prosenttia.

Työnantajan tulee vakuuttaa työntekijä

Ostettaessa yrityksen työtä ei tarvitse huolehtia vakuutuksista. Jos palkkaat itse työntekijän, sinun täytyy myös vakuuttaa hänet. Työnantajan pakollisia vakuutuksia ovat työeläkevakuutus sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus.

Kun työsuhde on määräaikainen, työnantaja voi hoitaa työeläkevakuutusmaksut ilman vakuutussopimusta. Silloin työnantaja voi valita eläkevakuutusyhtiön tulorekisterissä tai Palkka.fi-palvelussa. Lisätietoja työeläkevakuutuksesta antavat työeläkeyhtiöt.

Työtapaturma- ja ammattitautivakuutus on otettava, jos kotitalous maksaa työntekijöillensä palkkaa kalenterivuoden aikana yhteensä yli 1 300 euroa. Vakuutusmaksun määrään vaikuttaa se, mitä työtä teetetään ja millainen tapaturmariski työssä on. Työn teettäjä saa tiedot vahinkovakuutusyhtiöstä.

Työnantaja huolehtii myös työttömyysvakuutusmaksuista silloin, kun kotitalouden kalenterivuoden aikana maksamat palkat ylittävät 1 300 euroa. Työttömyysvakuutusmaksuissa neuvoo Työllisyysrahasto.

 

Artikkelin tiedot tarkisti Verohallinnon ylitarkastaja Petri Manninen.

Kotitalousvähennystä haettiin koronavuonna edellisvuotta vähemmän, myös hakijoiden määrä laski

Verohallinto myönsi vuonna 2020 kotitalousvähennyksiä 19 prosenttia (90 miljoonaa euroa) vuotta 2019 vähemmän. Kun kotitalousvähennyksiä myönnettiin vuonna 2020 yhteensä 386 miljoonan euron edestä, vuonna 2019 vähennyksiä myönnettiin 476 miljoonaa euroa.

– Lasku johtuu ennen kaikkea siitä, että haetun kotitalousvähennyksen enimmäismäärä ja työn osuudesta vähennettävä prosenttiosuus laskivat vuoden 2020 alusta, ylitarkastaja Matti Luokkanen Verohallinnosta kertoo.

Kotitalousvähennyksen saa vain työn osuudesta, vähennystä ei saa esimerkiksi remonttityöhön liittyvistä materiaaleista. Vuonna 2020 työstä vähennettävä osuus laski 50 prosentista 40 prosenttiin.

Verohallinnon tiedote, 9.12.2021

 

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje