Lyhyet

Kysely helpottamaan psykososiaalisten riskien tunnistamista

| Teksti: Kirsi Väisänen

Psykososiaalinen kuormitus on turvallisuusriski. Työsuojeluviranomaisen laatima kysely psykososiaalisten kuormitustekijöiden kartoittamiseksi otetaan käyttöön jo tänä syksynä.

Vaikka työn psykososiaaliset kuormitustekijät ovat nykyään monella työpaikalla keskeisimpiä työturvallisuusriskejä, on tavallista, että niitä ei tunnisteta eikä mielletä riskitekijöiksi. Kysely auttaa tunnistamaan niitä työpaikan kuormitustekijöitä, joiden on tieteellisten tutkimusten perusteella osoitettu olevan yhteydessä työntekijöiden terveyteen. Kuormitustekijät voivat liittyä työn sisältöön, työn järjestelyihin tai työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen.

Kyselyä voivat käyttää tarkastajat ja työpaikat itse

Työsuojeluviranomainen kehitti kyselymenetelmän, jolla tarkastaja voi kerätä työntekijöiltä tietoa heidän kokemastaan psykososiaalisesta kuormituksesta ennen varsinaista tarkastuskäyntiä. Vastausten perusteella valvontaa voidaan kohdistaa niihin asioihin, jotka kuormittavat työntekijöitä erityisen usein. Kysely otetaan käyttöön tänä syksynä.

Kysely on kehitetty työsuojeluviranomaisen käyttöön, mutta myös työpaikat voivat sitä käyttää yhtenä apuvälineenä kuormitustekijöiden tunnistamisessa. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan tulee tunnistaa ja selvittää työpaikan ja eri tehtävien kuormitustekijät sekä arvioida niiden terveydellinen merkitys.

Kyselymenetelmä voi myös toimia työnantajan seurantavälineenä, kun työnantaja arvioi, onko haitallisen työkuormituksen vähentämiseksi tehdyillä toimenpiteillä ollut vaikutusta. Kyselyn käyttöä työpaikalla on kuvattu tarkemmin Työsuojeluhallinnon verkkosivuilla.

Kysely tehtiin yhteistyössä työelämän asiantuntijoiden ja työpaikkojen kanssa

Kyselymenetelmä kehitettiin yhteistyössä Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden kanssa. Kehittämishankkeen ohjausryhmässä oli jäseniä Akavasta, SAK:sta, STTK:sta, EK:sta, Valtion työmarkkinalaitoksesta, KT Kuntatyönantajista, sosiaali- ja terveysministeriöstä ja Työturvallisuuskeskuksesta.

Kyselymenetelmää pilotoitiin työsuojeluvalvonnassa kahdessa vaiheessa. Pilotointitarkastuksilla selvitettiin työntekijöiden ja työnantajien näkemyksiä menetelmän toimivuudesta.

Kysely löytyy Tyosuojelu.fi-verkkopalvelusta suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sivulta Työn psykososiaaliset kuormitustekijät -kysely

Lähde: Etelä-Suomen aluehallintoviraston, työsuojelun vastuualueen tiedote 12.9.2019

Kommentit

 1. Hei!
  Olen kiinnostunut kyselystä.
  Miten tämä saadaan toimimaan sähköisesti?
  Millaisia kustannuksia sähköisen kyselyn järjestämisestä olisi?

  Teija Mulari
  Espoon Eläkekotisäätiö
  0404580309

 2. Hei Teija! Työsuojeluviranomainen ei toteuttane kyselyjä palveluna, vaan tuota jutussa mainittua ja jutun lopussa linkattua kyselyä voivat työpaikat itse toteuttaa kuormitusta arvioidessaan.
  Toki voit olla yhteydessä asiasta Etelä-Suomen aluehallintovirastoon ja siellä työsuojelun vastuualueeseen, puhelinvaihde 0295 016 000.
  Yst. Kirsi Väisänen

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje