Lyhyet

Luulosairaudessa suurentunut kuolemanvaara, osoittaa ruotsalaistutkimus

| Teksti: Uutispalvelu Duodecim

Luulosairautta eli hypokondriaa potevat näyttäisivät menehtyvän muuta väestöä nuorempina, tuore ruotsalaistutkimus osoittaa. Yhteys koskee monista sairauksista, mutta myös itsemurhista johtuvia kuolemia.

Tutkimukseen osallistui 4 100 hypokondriaa sairastavaa sekä 41 000 tervettä verrokkia. Keskimäärin kahdeksanvuotisen seurannan aikana kuoli 270 hypokondriaa sairastavaa ja 1 760 verrokkia.

Kun analyysissa huomioitiin monia tuloksiin mahdollisesti vaikuttavia taustamuuttujia, hypokondriaa potevat menehtyivät seurannan aikana luonnollisiin syihin puolitoista kertaa todennäköisemmin kuin verrokit. Muun muassa sydän- ja verisuonitaudeista ja hengityselinten sairauksista johtuvat kuolemat olivat heillä yleisempiä.

Myös onnettomuuskuolemat ja etenkin itsemurhat olivat yleisempiä. Hypokondriaa sairastavien itsemurhariski oli neljä kertaa suurempi kuin verrokkien, tulokset osoittivat. Yhteys tosin heikkeni jonkin verran, kun analyysissa huomioitiin masennus- ja muut mielenterveysongelmat.

Ruotsalaisten selvitys on tiettävästi suurin hypokondrian kuolleisuusvaikutuksista tehty tutkimus, mutta havainnot olisi hyvä silti varmistaa lisätutkimuksissa.

Hypokondriaa poteva uskoo horjumattomasti sairastavansa jotain vakavaa ja usein etenevää sairautta, vaikka kyseisen sairauden olemassaolo on suljettu pois asianmukaisin lääketieteellisin tutkimuksin.

Tutkimus julkaistiin JAMA Psychiatry -lehdessä.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje