Lyhyet

Rakennuttaja – varmistu kaivantotyön turvallisuudesta

| Teksti: Kirsi Väisänen

Liikenneviraston selvityksen mukaan infra-alalla tarvittaisiin vastuiden ja roolien selkeyttämistä. Usein kaivantojen turvallisuuden varmistaminen jää urakoitsijalle, koska rakennuttaja ei tilaa kaivantosuunnitelmia ennen toteutusta.

 

Rakennuttaja:

Sisällytä maaperätutkimukset alkuvaiheiden toimeksiantoihin ja varaa sitä varten määräraha.

Sovi suunnitelman tekemisestä. Varmista, että suunnittelijalla on riittävästi geoteknistä asiantuntemusta, ja perehdytä tämä kohteen vaatimuksiin.

Varmista riittävät työalueet sekä kaivumassojen sijoituspaikat.

Liitä kaivantosuunnitelma urakoitsijoille osoitettuihin tarjouspyyntöihin. Kirjaa niihin myös vaatimukset turvatoimista.

Varmista, että urakoitsija ymmärtää sekä omia työntekijöitä että aliurakoitsijoita koskevat turvallisuusvaatimukset.

Valvo, että kaivutyö toteutetaan suunnitelman mukaisesti.

Päätoteuttajavastuussa oleva urakoitsija:

Laadi toteuttajan kaivantotyösuunnitelma suunnittelijan laatiman kaivantosuunnitelman pohjalta ja hyväksytä sen rakennuttajalla.

Ole yhteydessä rakennuttajaan, jos olosuhteet ovat erilaiset kuin suunnitelmassa on esitetty.

Huomioi työmaasuunnitelmassaan kaivantoon johtavat kulkutiet ja työmaan liikennejärjestelyt.

Perehdytä työntekijät kaivantotyösuunnitelmaan, suojavälineiden käyttöön ja työmaan turvallisuusohjeisiin.

Merkitse työmaa-alue ja huolehdi siitä, ettei sinne pääse ulkopuolisia.

Raportoi välittömästi maaperän ominaisuuksien muutoksista. Hyväksytä suunnitelmamuutokset rakennuttajan valtuuttamalla geoteknisellä suunnittelijalla.

Välittömän vaaran uhatessa varmista, että korjaavat toimenpiteet tulevat tehdyiksi.

Teksti: Helinä Kujala

 

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje