Lyhyet

Sakkoja puutteellisesta työaikojen valvonnasta ja kirjaamisesta

| Teksti: Sanna Alajoki

Pohjanmaan käräjäoikeus tuomitsi Wel-Mach Oy Ab:n entisen toimitusjohtajan työturvallisuusrikoksesta ja työaikarikkomuksesta yhteensä 25 päiväsakkoon. Lisäksi Wel-Mach Oy Ab tuomittiin 15 000 euron suuruiseen yhteisösakkoon työturvallisuusrikoksesta.

Tuomioistuimessa käsiteltiin työsuojelutarkastuksella ilmi tullutta tapahtumaa. Neljä työntekijää oli tehnyt huomattavan työmäärän vuosina 2012–2013.

Tuomioistuinkäsittelyssä kävi ilmi, että työnantaja ja työntekijät olivat tehneet työaikapankkisopimuksen, jonka mukaan työntekijät työskentelivät “ylimääräisiä” tunteja noin neljän viikon – joskus viiden tai kuuden viikon – ajan. Siten he voisivat olla vapaalla noin kaksi kolme viikkoa kerrallaan.

Työntekijät olivat itse halunneet tällaista työaikajärjestelyä. Tehtyjen saldotuntien oli tarkoitus nollaantua viimeistään vuodenvaihteessa. Näin ei välttämättä ollut kuitenkaan käynyt kaikkien työntekijöiden osalta.

Käräjäoikeus totesi, että syytteessä kuvattu vastuu ei pääsääntöisesti kuulu yhtiön korkeimmalle johdolle. Yhtiön johto ja toimitusjohtaja vastaavat kuitenkin siitä, että yhtiön toiminta on asianmukaisesti järjestetty.

Käräjäoikeus katsoi, että työnantaja ei ollut varsinaisesti seurannut saldotunteja. Tämä johtui siitä, ettei saldotuntien valvonnan järjestämistä ollut juurikaan ajateltu. Käräjäoikeus katsoi, että toimitusjohtaja ei ollut selkeästi organisoinut yhtiön toimintaa tältä osin siten kuin yhtiön johdolta voidaan edellyttää.

Käräjäoikeus totesi, että todellinen ylityömäärä oli jäänyt selvittämättä. Käräjäoikeuden mukaan oli kuitenkin selvää, että työntekijät olivat säännönmukaisesti työskennelleet kaksitoista tuntia päivässä kuutena päivänä viikossa neljän viikon ajan. Sen jälkeen he olivat vapaalla kaksi viikkoa. Joskus he olivat työskennelleet tällä tavoin viisi tai kuusi viikkoa, minkä jälkeen he olivat olleet vapaalla kolme viikkoa.

Pidetyistä vapaajaksoista huolimatta käräjäoikeus katsoi näiden työmäärien tarkoittavan, että työaikalaissa asetetut ylityön rajat oli merkittävästi ylitetty.

Lisäksi käräjäoikeus katsoi, että työaikakirjanpito ei vastannut työaikalain vaatimuksia, kun työaikakirjanpitoon oli merkitty ainoastaan tehtyjen työtuntien kokonaismäärä ilman erityistä mainintaa siitä, miltä osin mahdollisesti oli kyse yli- tai sunnuntaityöstä. Työaikarikkomuksen arvioinnissa käräjäoikeus otti huomioon, että työnantajalla on velvollisuus ottaa selvää työsuhdetta koskevista määräyksistä, että työnantaja tässä kyseisessä tapauksessa lienee pitänyt työaikakirjanpitoa oikein muiden työntekijöiden osalta ja että työnantajalle oli aikaisemmin työsuojelutarkastuksella annettu työaikakirjanpidosta kehotus.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue muistuttaa, että työaikalain mukaisen työaikakirjanpidon pitäminen sekä tehtyjen tuntien ja ylityömäärien valvominen ovat työnantajan vastuulla. Työaikalain määräykset eivät näiltä osin ole tahdonvaraisia eikä niitä voi sivuuttaa työntekijöiden suostumuksella tai edes työntekijöiden omasta aloitteesta. Työnantajan vastuuta ei voi siirtää työntekijöille.

(Lähteenä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen tiedote.)

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje