Suurin osa ihmisistä toivoo saavansa tehdä töitä. Työ on tärkeä osa elämää – ei pelkästään keino ansaita elantonsa, vaan myös kuulua johonkin ja olla osa yhteisöä.

Joillekin urapolku on selvä jo varhain. He siirtyvät melko mutkattomasti urallaan eteen- ja ylöspäin kohti haastavampia tehtäviä. Osalla ihmisistä tie on kivisempi: se tuntuu junnaavan paikallaan, jos pääsee ylipäätään alkamaan. Taustalla voi olla mitä moninaisimpia syitä. Silti nämäkin ihmiset ansaitsevat tilaisuutensa työelämässä.

Tiesitkö, että osatyökykyisyys koskettaa lähes jokaista suomalaista työuran aikana? Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan Suomessa on peräti 1,9 miljoonaa työikäistä, jolla on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Heistä 600 000 arvioi sen vaikuttavan omaan työhönsä ja työmahdollisuuksiinsa.

Työvoimapulasta ja työllisyysasteen kasvattamisen tärkeydestä puhutaan paljon, hallitusohjelmaa myöten. Lähtökohtaisesti ”kaikki mukaan työelämään” -tyyppisestä ajattelusta vallitsee herttainen yksimielisyys. Käytännön tasolla töitä vielä riittää, jotta yritysten ja organisaatioiden henkilöstön ja sitä kautta työelämän monimuotoisuus tosiasiallisesti toteutuisi.

Sitä kohti olemme kuitenkin menossa. Yksi esimerkki siitä on positiivinen erityiskohtelu rekrytoinnissa, jota Helsingin kaupunki on kokeillut. On hienoa, että Suomen suurin työnantaja näyttää asiassa esimerkkiä ja etsii aktiivisesti keinoja vammaisten ja osatyökykyisten työllistämiseen. Toki myös yksityiseltä sektorilta löytyy jo hyviä esimerkkejä.

On myös hyvä, että osatyökykyisyys-termi on alkanut korvautua täsmätyökykyisyydellä. Silloin huomio kiinnittyy henkilön täsmälliseen ja jopa täydelliseen osaamiseen silloin, kun työtehtävät ovat sopivia. Työtehtävät siis muotoutuvat tekijänsä mukaan eikä päinvastoin.

Työnantajien ja -tekijöiden kohtauttaminen toisiinsa on yksi Tampereen ammattikorkeakoulun koordinoiman Pystyväksi ryhmässä PYRY -hankkeen tavoitteista. Tarjoamme työnantajille tietoa täsmätyökykyisistä osaajistamme sekä muun muassa tukimuodoista, joita on tarjolla heidän palkkaamiseensa.

Laadukas työnantajayhteistyö on tärkeää, mutta se ei luonnollisestikaan yksinään riitä. Myös työnhakijat tarvitsevat sparrausta, kun esimerkiksi kevytyrittäjyys sekä erilaisia keikkatöitä välittävät digitaaliset palvelut ja alustat ovat tulleet perinteisen palkkatyön rinnalle ja sitä haastamaan.

Keskiössä on kuitenkin edelleen henkilön taito tunnistaa, sanoittaa ja tuoda esiin oma osaamisensa. Näiden asioiden harjoitteleminen yhdessä täsmätyökykyisten henkilöiden kanssa onkin hankkeemme toinen tärkeä tavoite, ja sitä toteutamme käytännössä muun muassa vertaisryhmätoiminnan ja -koulutuksen kautta.

Monimuotoinen työelämä on kaikkien etu. Haastammekin niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin toimijat mukaan tähän tärkeään työhön yhdessä meidän kanssamme. Työllistyminen on kahden kauppa.

Kirjoittajat työskentelevät ESR-rahoitteisessa Pystyväksi ryhmässä PYRY -hankkeessa. Lehtori, KM Minna Seppälä toimii projektipäällikkönä ja KTM Marko Jääskeläinen yritys- ja sidosryhmäsuhteista vastaavana asiantuntijana. Lisätietoja hankkeesta voi lukea Tampereen ammattikorkeakoulun verkkosivuilta.

Mitä mieltä? Kommentoi!

Täytä kaikki kentät. Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Tilaa uutiskirje